Studiespesialisering Vg1 [Hopp til innhold]

Studiespesialisering Vg1

Velkommen til videregående og et nytt skritt mot yrket du vil utdanne deg til!

I Vg1 har alle bare fellesfag 30 timer per uke. Du velger likevel fremmedspråk og praktisk eller teoretisk matematikk. På Asker vgs. deler vi inn noen av klassene etter språk- eller matematikkvalg, så det er viktig at du gjør et mest mulig gjennomtenkt valg i 10. klasse.

Valg av matematikk

Teoretisk matematikk anbefales hvis du skal velge programfag matematikk videre, eller fordype deg innen realfag. Praktisk matematikk er, som navnet sier, mer praktisk rettet og litt enklere.

Valg av fremmedspråk

I fremmedspråk tilbyr Asker vgs. fransk, spansk og tysk på nivå II og tysk på nivå I. Du som ikke har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen, vil derfor få tysk i tre år.

Forsering av fag

Det er mulig ta faget matematikk 1T  fra videregående mens du går i ungdomsskolen i et samarbeid mellom Asker kommune og Asker videregående skole. Du følger undervisningen på Asker en ettermiddag per uke og følges tett opp av matematikklærer gjennom Itslearning. Du vurderes som elev, og følger trekk regler for eksamen som for Vg1.( inntil 20 % av elevene i Vg1 skal trekkes ut til eksamen. Fulltidselever har inntil fem fag de kan trekkes ut i.  Vg1 tar du faget  matematikk R1, og i Vg2 får du anledning til å fullføre matematikk R2. Du har også mulighet for ha mer tid til andre fag eller ta faget om igjen i Vg1. En ny bestemmelse om sammenhengen mellom sluttvurdering og elevstatus, som sier at elever på ungdomstrinnet som tar fag i videregående, og elever som tar omvalg, kan ta fag på nytt uten å måtte melde seg opp som privatister. På vitnemålet skal den siste karakteren føres hvis den er 2 eller bedre (ny § 3-17a4 og endring av § 3-465).

Universitetet i Oslo har et eget opplegg for deg som er ferdig med R1 og R2. Karakteren 5 (gjennomsnitt R1+R2) er eksamenskrav . Her får du undervisning og veiledning i kurset Kalkulus - MAT1100U. De fleste universiteter i den vestlige verden starter realfagsundervisningen med et tilsvarende kurs i kalkulus. 

Les mer: http://www.uio.no/studier/emner/matnat/math/MAT1100U/index.html