Realfag Vg3

Du som velger realfag bør i utgangspunktet være glad i å regne, skrive, lese, uttrykke deg muntlig og være opptatt av digital kompetanse. Du bør ha evnen til å undre deg over naturen og det vi kaller naturvitenskapelige fenomener og forklaringer. Du bør være opptatt av å lete etter sammenhenger innen naturvitenskapelige områder. Du bør like teoretiske fag.

Skolen kan gi deg opplæring og kunnskaper innen fagene matematikk, fysikk, kjemi, biologi, informasjonsteknologi og geofag.

FysikkMatematikk

I Vg2 og Vg3 må elever på studiespesialisering velge et programområde å fordype seg i, enten realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Velger du realfag, skal du ha minst to av fagene fra listen nedenfor i to år. I tillegg kan du velge valgfrie programfag innen språk, samfunnsfag og økonomi eller idrettsfag. Skolen har blant annet et eget tilbud med Internasjonal engelsk for realister.

Du kan velge mellom samfunnsfaglig (S2) eller realfaglig (R2) matematikk. Elever som velger programområdet realfag, vil normalt ha matematikk S eller R som sitt ene fordypningsfag.

Nedenfor finner du en beskrivelse av de enkelte programfag skolen kan tilby innenfor realfag. Vi må ta forbehold om antall grupper og fag som tilbys hvert år.

Nedenfor finner du en beskrivelse av de enkelte programfag skolen kan tilby innenfor realfag. Vi må ta forbehold om antall grupper og fag som tilbys hvert år.

  • Geofag 1 og 2 
  • Kjemi 1 og 2
  • Fysikk 1 og 2
  • Informasjonsteknologi 1 og 2
  • Biologi 1 og 2
  • Matematikk for realfag (R1 og R2)
  • Matematikk for samfunnsfag (S1 og S2)

Her kan du lese en mer grundig presentasjon av Fagbeskrivelse for realfag 

Kontaktperson

Hans Lie Helseth

Avdelingsleder realfag

E-post hans.lie.helseth@asker.vgs.no

Tlf: 66907274