Studiespesialisering

Utdanningsprogram for studiespesialisering passer godt for deg som liker å arbeide med teoretiske fag som norsk, fremmedspråk, samfunnsfag, økonomi og/eller realfag.

Studiespesialisering gir deg et solid grunnlag for å studere videre ved en høgskole eller et universitet, både i Norge og i utlandet. Skolen arbeider derfor aktivt med internasjonalisering. På Asker vgs ønsker vi å forberede deg best mulig for videre studier gjennom fokus på miljø, mestring og muligheter!

Fagvalg

I Vg1 har du bare fellesfag (obligatoriske fag). I Vg2 og Vg3 velger du halvparten av timene dine selv. Du velger minst tre programfag hvert år. To fag må være innenfor programområdet for realfag eller for språk, samfunnsfag og økonomi, og disse fagene skal du ha i to år. Som valgfritt programfag kan du også velge fag fra idrettsfag.

Generell studiekompetanse

Når du har fullført og bestått tre års skolegang, får du generell studiekompetanse. Da kan du søke opptak på høgskoler og universitet. Enkelte studier krever at du velger spesielle fag. For mange studier er det stor konkurranse om å komme inn. Det er karakterene dine og de programfagene du har valgt, som vil avgjøre om du får starte på det studiet du ønsker.
Merk at det er innført karakterkrav på 4 i matematikk (gjennomsnitt 1T/1P+2P) på lærerutdanning.

Fellesfag/obligatoriske fag på Vg1

Engelsk: 5 timer, standpunktkarakter på vitnemål
Norsk: 4 timer
Matematikk: 1P/1T (Praktisk/Teoretisk matematikk) 5 timer, standpunktkarakter på vitnemål
Naturfag: 5 timer, standpunktkarakter på vitnemål
Samfunnsfag: 3 timer, standpunktkarakter på vitnemål
Geografi: 2 timer, standpunktkarakter på vitnemål
Kroppsøving: 2 timer
Fremmedspråk: nivå1 tysk/nivå 2 spansk, fransk, tysk

Fellesfag: 30 timer

Fellesfag/obligatoriske fag på Vg2

Norsk: 4 timer
Historie: 2 timer
Kroppsøving: 2 timer
Fremmedspråk: nivå 1 tysk/nivå2 spansk, fransk, tysk, standpunktkarakter på vitnemål
Matematikk 2P (Praktisk matematikk): standpunktkarakter på vitnemål (bortfaller dersom Realfagsmatematikk 1 eller Samfunnsfaglig matematikk 1 er valgt)

Fellesfag totalt: 15 timer (12)

I tillegg har man 10 timer programfag fra eget programområde og 5 timer valgfritt programfag.
Totalt blir dette 30 timer.

Fellesfag/obligatoriske fag på Vg3

Norsk:  6 timer, standpunktkarakter på vitnemål
Historie: 4 timer, standpunktkarakter på vitnemål
Kroppsøving: 2 timer, standpunktkarakter på vitnemål
Religion: 3 timer, standpunktkarakter på vitnemål

Fellesfag totalt: 15 timer

I tillegg har man 10 timer programfag fra eget programområde og 5 timer valgfritt programfag.
Totalt blir dette 30 timer.

Merk

Elever som ikke har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen, må ha dette som obligatorisk fag også i Vg3 i stedet for 5 timer valgfritt programfag.