Idrettsfag Vg3 [Hopp til innhold]

Idrettsfag
Idrettsfag
Idrettsfag

Idrettsfag Vg3

I løpet av Vg1 og Vg2 ble du kjent med de 4-5 ulike idrettsfagene. I Vg3 fortsetter du med de fire obligatoriske programfagene, i tillegg til at du også nå er har muligheten til å velge mellom breddeidrett eller toppidrett.

Obligatoriske programfag i Vg3

Aktivitetslære (5t) 

Hovedområdene er de samme også i Vg3, idrettsaktiviteter, basistrening og friluftsliv. Vi tilbyr kurs i ulike idretter, friluftsturer av ulik varighet og legger opp til variert og allsidig trening av viktige basisegenskaper. Som i Vg1 og Vg2 er faget svært variert, med fokus på egentrening samt trening i ulike naturmiljø.

På høsten legges det opp til en kombinasjonstur i fjellet (Jotunheimen). De senere år har vi gått Besseggen og Knutshøe og prøvd rafting i Sjoa.

Vinterturen er en 3-dagers tur til fjellheimen, med én overnatting i snøhule og en overnatting i hytte.

Idrettsaktiviteter 

I år vil gjennomføre de siste 4 emnekurs. (Se mer info i Aktivitetslære Vg1 og Vg2). Fokuset i Vg3 er å vise ferdigheter i ulike former for idrettsaktiviteter på barmark og snø/is, i tillegg skal du vise at du mestrer ferdigheter som er sentrale i en valgt idrettsaktivitet. 

Basistrening

I Vg3 vil du delta mer aktivt i kortsiktig og langsiktig planlegging for allsidig og variert trening av ulike basisferdigheter. Denne delen av faget sees i sammenheng med faget treningslære. 

Friluftsliv

I Vg3 blir det både en fjelltur på høsten og en snøhuletur på vinteren. Klassen skal praktisere friluftsliv med rot i lokale og nasjonale tradisjoner. Elevene er med å planlegge, gjennomføre og vurdere sikkert ferdsel med overnatting ute i ulike naturmiljø høst og vinter. 

Treningslære (5t)

Gjennom Vg1 og Vg2 har du skaffet deg en solid plattform for å ta fatt på faget Treningslære 2. Du konsentrer deg nå mot en selvvalgt idrett der du skal utarbeide/forbedre arbeidskrav-/kapasitetsanalyser, samt lage kortsiktige og langsiktige planer i en valgt idrett.

I tema kroppens oppbygning og funksjon vil du blant annet se nærmere på hvordan nerver og muskler skaper bevegelser, vurdere mekaniske og organiske forhold som er sentrale i en idrett m.m.

Du skal kunne anvende ulike treningsformer og metoder, deriblant mentaltrening. Og vi skal innom temaer som doping, helseplager, og livsstil i forhold til prestasjonsutvikling.  

Idrett og samfunn (3t)

Faget er et "teoretisk/muntlig" fag. Her vil du lære hvordan idrettslige aktiviteter i Norge er organisert og finansiert lokalt, regionalt og nasjonalt. Du vil se på idrettens historiske utvikling fra antikken og fram til idag, hvilken betydning idrett har for livsstil og helse, og forholdet mellom idrett og medier. I tillegg omfatter faget idrettens verdier og normer, og aktuelle moralske og etiske problemstillinger. Et eksempel dette kan være doping i idretten.

Treningsledelse (4t)

I løpet av Vg2 har du blant annet fått opplæring i hvordan du skal planlegge, lede og vurdere begynneropplæring i idrett. Du har i Vg2 fått prøvd deg som instruktør både i egen klasse og i barneskole/SFO. Omfanget av undervisningspraksis i barne- og ungdomsskole øker i Vg3.

I Vg3 skal du både undervise andre slik at de oppnår ferdighetsutvikling i en idrettsaktivitet og du skal planlegge, lede og vurdere aktiviteter for barn med ulike forutsetninger. Du og klassen skal også planlegge, gjennomføre og vurdere ulike arrangement. Elevene har ansvaret for idrettsarrangementer for hele skolen og vil arrangere både volleyball- og basketballturnering for ungdomsskolene i kommunen.


Valgfrie programfag i Vg3 (5t)

Toppidrett (5t) eller breddeidrett (5t)

Som valgfritt programfag fra idrettsfag kan elevene velge bredde-/toppidrett eller friluftsliv.  De kan også velge programfag fra studiespesialiserende utdanningsprogram.

Breddeidrett
Her vil det legges til rette for ferdighetsutvikling i flere idretter, generell basistrening og egentrening.

 • systematisk trening
 • testing
 • spesiell treningsplanlegging
 • basistrening
 • egentrening

Toppidrett 
Treningen bli rettet mot en spesialidrett; fotball, håndball, basketball og utholdenhetsidretter (andre idretter etter avtale). Vi samarbeider med klubber i nærmiljøet. Klubbsamarbeidet tar sikte på å gi eleven 
et godt skoletilbud hvor både den idretts- og skolerelaterte delen blir ivaretatt på en best mulig måte.

Samarbeidsavtale toppidrett:
Skolen har, ved siden av det ordinære toppidrettstilbudet, formelle samarbeidsavtale med Asker Fotball Herrer. Samarbeidet tar sikte på å gi elevene et godt skoletilbud hvor både den idretts- og skolerelaterte delen blir ivaretatt på en best mulig måte. Vi gir inntil 10 fotballspillere hvert år et tilbud innen faget Toppidrett på utdanningsprogram idrettsfag. Asker Fotball bidrar med trenerkrefter i tillegg til skolens lærere.

Se søknad toppidrett fotball

Tilbudet gis primært til elever som velger utdanningsprogram for idrettsfag med program Toppidrett. Tilbudet åpnes også for elever fra studiespesialiserende som velger programfaget Toppidrett i Vg2/3.

Friluftsliv 
I dette programfaget får du erfaring i å være ute i ulike naturmiljø til forskjellige årstider. Friluftsliv vil i hovedsak være et praktisk fag, og kan derfor være et bra alternativ i kombinasjonen med teoretiske fag.


Fellesfag i Vg3

Her følger en kort oversikt over fellesfagene.

 • Norsk (6t)
 • Religion (3t)  
 • 2. fremmedspråk (5t)*
 • Historie (4t)

Totalt 13 (18*) timer i uken.

*Elever som ikke har hatt 2. fremmedspråk på ungdomskolen må ha språk i 3 år. De kan da ikke velge programfag i Vg3.  

Fordeling av ulike timer i Vg3 blir da:

 • Fellesfag 13t (18t*)
 • obligatoriske programfag (17t)
 • valgfrie programfag 5t (0*)

Totalt 35 timer i uke i Vg3.