Idrettsfag Vg2 [Hopp til innhold]

Idrettsfag
Idrettsfag
Idrettsfag

Idrettsfag Vg2

Du fortsetter i Vg2 med fagene Aktivitetslære og Treningslære som du ble kjent med i Vg1, men nå skal du videreutvikle deg med bakgrunn i den kunnskapen du alt har skaffet deg i Vg1. I tillegg kommer det to nye idrettsfag som er Treningsledelse og faget Idrett og samfunn.

Obligatoriske programfag i Vg2

Aktivitetslære (5t) 

I Vg2 vil organiseringen av dette faget være ganske likt som i Aktivitetslære 1. Du vil få delta på emnekurs i ulike idretter og gjennomføre basistrening i tilknytning til treningslære, samt få delta på en friluftslivstur og et emnekurs i alpin/snowboard.

Faget består av følgende tre hovedområder:

Idrettsaktiviteter 
Her vil det bli gjennomført ulike emnekurs i ulike idretter. Skolen tilbyr kurs i  håndball, volleyball, fotball, friidrett, innebandy, basketball,  kampsport, turn, badminton og langrenn. Hvert emnekurs vil vare i ca. 10 økter.

Basistrening
Basistreningen i Vg2 vil blant annet ha fokus på å gjennomføre trening av fysiske, psykiske og koordinative egenskaper rettet mot en idrett. Denne delen av faget sees i sammenheng med faget treningslære. 

Friluftsliv
På høsten legges det opp til en kanotur for begge klassene. På vinteren dette året gjennomføres et tredagers kurs i alpint/snowboard med overnatting på et alpinsenter.

Treningslære (3t)

Faget Treningslære 1 går over to år (Vg1 og Vg2). Du tar derfor med deg kunnskapen fra Vg1, og fyller på med ny kunnskap i Vg2. Du går dypere inn i noen av temaene fra Vg1, mens andre tema er nye. Du vil i hovedsak jobbe teoretisk med faget, men det sees i sammenheng med det praktiske faget Aktivitetslære. Fokus i år er å få ennå mer kunnskap i hvordan kroppen er bygd opp og fungerer, hvordan kosthold og livsstil har en betydning for oss, og betydningen av god treningsplanlegging i forhold til egen eller andres ferdighetsutvikling. 

I Vg2 blir det ennå mer fokus på at du skal kunne forstå, analysere og vurdere ulike ferdigheter i en valgt idrett. 

I løpet av Vg1 og Vg2 vil du ha fått kunnskap om blant annet: Kosthold, oppvarming, trening av de fysisk ferdighetene, koordinasjon, teknikktrening, idrettspsykologi, treningsplanlegging, idrettsskader, basistrening og kroppens oppbygning og funksjon. 

Idrett og samfunn (2t)

Faget er et "teoretisk/muntlig" fag. Her vil du lære hvordan idrettslige aktiviteter i Norge er organisert og finansiert lokalt, regionalt og nasjonalt. Du vil se på idrettens historiske utvikling fra antikken og fram til i dag, hvilken betydning idrett har for livsstil og helse, og forholdet mellom idrett og medier. I tillegg omfatter faget idrettens verdier og normer, og aktuelle moralske og etiske problemstillinger. Et eksempel på dette kan være bruken av doping i idretten.

Treningsledelse (2t) 

Opplæringen i programfaget treningsledelse skal gi forutsetninger for å planlegge, lede og vurdere idrettsaktivitet for grupper eller enkeltindivider med ulike forutsetninger. Du vil få kunnskap om de ulike undervisningsprinsippene, -metoder, utvikle lederegenskaper i tillegg til at du skal bli en god og trygg trener. Gjennom faget skal elevene utvikle evne til samarbeid, respekt, lojalitet og ansvar, samt få kunnskap og forståelse for verdiene av å bidra til utvikling av idrettslig aktivitet i lokalsamfunnet. 

Elevene får veiledning/opplæring i hvordan de best mulig skal planlegge økter for andre grupper og enkeltpersoner. Senere skal de undervise klassekamerater, medelever på skolen og barn/ungdom fra lokale barne-/ungdomsskoler.

Elevene jobber praktisk med faget. De både underviser selv og får kunnskapsrik erfaring gjennom å bli undervist av andre. Det er noen teoretiske økter der elevene blir veiledet i hvordan de skal planlegge gode økter.  

Valgfrie programfag i Vg2 

Toppidrett (5t) eller breddeidrett (5t)

Som valgfritt programfag fra idrettsfag kan elevene velge bredde-/toppidrett eller friluftsliv.  De kan også velge programfag fra studiespesialiserende utdanningsprogram.

Breddeidrett
Her vil det legges til rette for ferdighets- utvikling i flere idretter, generell basistrening og egentrening.
 • ferdighetsutvikling
 • systematisk trening
 • testing
 • spesiell treningsplanlegging
 • basistrening
 • egentrening 

Toppidrett 
Treningen bli rettet mot en spesialidrett; fotball, håndball, basketball og utholdenhets- idretter (andre idretter etter avtale). Vi samarbeider med klubber i nærmiljøet. Klubbsamarbeidet tar sikte på å gi eleven 
et godt skoletilbud hvor både den idretts- og skolerelaterte delen blir ivaretatt på en best mulig måte.

Samarbeidsavtale toppidrett
Skolen har, ved siden av det ordinære toppidrettstilbudet, en formell samarbeidsavtale med Asker Fotball Herrer. Samarbeidet tar sikte på å gi elevene et godt skoletilbud hvor både den idretts- og skolerelaterte delen blir ivaretatt på en best mulig måte. Vi gir inntil 10 fotballspillere hvert år et tilbud innen faget Toppidrett på utdanningsprogram idrettsfag. Asker Fotball bidrar med trenerkrefter i tillegg til skolens lærere.

Se søknad toppidrett fotball.

Tilbudet gis primært til elever som velger utdanningsprogram for idrettsfag med program Toppidrett. Tilbudet åpnes også for elever fra studiespesialiserende som velger programfaget Toppidrett i Vg2/3.

Friluftsliv
I dette programfaget får du erfaring i å være ute i ulike naturmiljø til forskjellige årstider. Friluftsliv vil i hovedsak være et praktisk fag, og kan derfor være et bra alternativ i kombinasjonen med teoretiske fag.


Fellesfag i Vg2

Her følger en kort oversikt over fellesfagene. Totalt 18 timer i uken.

 • Norsk (4t)
 • Samfunnsfag (3t)
 • Matematikk (3t)
 • 2. fremmedspråk* (4t)
 • Historie (2t)
 • Geografi (2t)

(*Elever som ikke har hatt 2. fremmedspråk på ungdomskolen må ha språk i 3 år. De kan da ikke velge programfag i Vg3).  

Fordeling av ulike timer i Vg2 blir da:

 • fellesfag 18 t
 • obligatoriske programfag 12 t
 • valgfrie programfag 5 t

Totalt 35 timer i uken i Vg2. Se også informasjon om idrettsfag Vg3