Idrettsfag
Idrettsfag
Idrettsfag

Idrettsfag

Vi håper du vil trives som elev på idrettsfag!

  • Driver du med idrett aktivt?
  • Er du glad i å trene sammen med andre?
  • Vil du prøve ut nye idrettsaktiviteter og flere former for friluftsliv?
  • Vil du jobbe med interessante idrettsfaglige teorifag?
  • Vil du satse mye eller litt mindre i idretten din?
  • Vil du bli trener/instruktør?

Da passer dette utdanningsprogrammet for deg!

På Asker videregående skole har vi god lærer-/trenerkompetanse i fotball, håndball, basketball, friidrett, svømming og utholdenhetsidretter, men du er velkommen til å søke hvis du er aktiv i andre idretter også.  

Utdanningsprogram for idrettsfag gir studiekompetanse!

Utdanningsprogrammet for idrettsfag gir en idrettsfaglig opplæring og generell studiekompetanse. Vi legger forholdene til rette for å utvikle den enkeltes idrettslige prestasjoner samtidig som idetten sees i sammenheng med blant annet kultur, norske friluftstradisjoner, helse, etiske normer og verdier.

Det er også mulig å velge realfag ved vår skole slik at du kan få spesiell studiekompetanse i kombinasjon med idrettsfag. For skoleåret 2018-19 kan du velge matematikk (Samfunnsfaglig matematikk 1 og 2 og Realfagsmatematikk 1 og 2), fysikk 1, biologi 1 og informasjonsteknologi 1. Du kan også velge engelsk, psykologi, rettslære eller markedsføring med ungdomsbedrift, samfunnsøkonomi.  Les mer om fagene under studiespesialisering.

Se også