Visjon og verdier

Vår visjon er "Sammen skaper vi kompetanse for fremtiden".

Den enkelte elevs læring er skolens primære oppgave.  Elever har forskjellig utgangspunkt, mange måter å lære på og ulike mål for fremtiden. 

Vi som arbeider på Asker videregående skole samarbeider om å gi elevene en opplæring der alle elever opplever faglig og sosial mestring, et inkluderende læringsmiljø og får muligheter til å utvikle og bruke sin kompetanse i dag og i fremtiden.

Sammen skaper vi kompetanse for fremtiden med utgangspunkt i skolens verdier:  Miljø  -  Mestring  -  Muligheter.

Asker vgs sin visjon og verdiord