ReleKvant

Forskningsprosjekt om begrepsutvikling og erkjennelse i relativitetsteori og kvantefysikk.

ReleKvant
ReleKvant

ReleKvant - Begrepsutvikling og erkjennelse i relativitetsteori og kvantefysikk - er et forskningsprosjekt i samarbeid mellom Universitetet i Oslo, NTNU, Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen, og fire videregående skoler i Akershus, deriblant Asker videregående skole. Prosjektet startet i 2014.

I prosjektet skal man utvikle og prøve ut undervisningsressurser innen kvantefysikk og relativitetsteori i Fysikk 2, og det er ønskelig å finne ut mer om elevers læring og motivasjon knyttet til disse temaene og til de ressursene som utvikles. Målet er på sikt å bidra til bedre læring og motivasjon i fysikk.

Prosjektet ReleKvant har som mål å gjøre fysikkundervisningen i skolen bedre, rekruttere flere elever til fysikk, og utdanne flere og bedre fysikklærere. Dette kinderegget av et prosjekt har nå fått forskningsmidler fra Olav Thon-stiftelsen.