Strategier og planer

Skolens handlingsplan

Skolens overordnede mål er å styrke elevenes læringsmestring og utvikling.

Dette gjør vi ved å satse spesielt på:

  • Vurdering for læring
  • Pedagogisk bruk av IKT
  • Profesjonsutvikling
  • Mestringskultur

 

Kontaktperson

Cathrine Kittilsen Zandjani

Rektor

E-post Cathrine.Kittilsen.Zandjani@asker.vgs.no

Tlf: 66907244