Velkommen som elev på Asker videregående skole! Skoleåret starter opp torsdag 16. august med frammøte i gymsalen.

Overgangen fra ungdomsskolen kan være stor, og vi vil gjøre vårt beste for å bygge en mestringskultur, slik at du som elev skal oppleve mestring og læringsglede. Derfor har vi et eget skolestartprogram den første skoleuken.

Makkergrupper og faddere 
Første skoledag vil du bli satt sammen med en medelev som skal være din makker i skolestarten og dere vil være med i en makkergruppe på 4 elever. Makkergruppene vil få faddere fra Vg2. Fadderne vil bidra til å gjøre deg kjent på skolen og hjelpe deg til å danne ditt eget nettverk.

Innhold i skolestartprogrammet
I skolestartperioden vil du få utdelt lærebøker og du får en introduksjon til kompetansemålene i fagene du skal ha. Du får også en orientering i bruk av biblioteket, du får en innføring i bruk av IKT og du drar på tur med klassen din for å bli kjent med lærere og medelever. I tillegg får alle elever en individuell samtale med kontaktlæreren sin. Gjennom dette håper vi å legge grunnlaget for et godt læringsmiljø og læringsarbeid i klassene.