Pedagogisk profil

"Sammen skaper vi kompetanse for fremtiden"

Det vil vi være ved å gi deg:

  • Et høyt faglig nivå i opplæringen
  • Et lærings- og arbeidsmiljø preget av trivsel og trygghet
  • Stimulerer til aktiv deltakelse i innhold og utforming av skolesamfunnet 

Den generelle del av læreplanverket er en ledetråd og et forpliktende grunnlag for dagens videregående opplæring. I innledningen til denne står følgende:
"Skolen skal ruste unge og voksne til møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre og den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd og vilje til å stå andre bi".

Vårt pedagogiske grunnlag hviler på prinsippene i Den Gode Akershusskolen og skolen arbeider med å implementere prinsippene i skolesamfunnet.