Organisering av undervisningen

Slik er undervisningen lagt opp på skolen vår

Målsetninger

Tilby økter og fagdager og som gir mulighet for fordypning og variasjon i opplæringen. Tilby differensiert undervisning til elevene gjennom parallellegging av fag, styrke individuell faglig veiledning og elevmedvirkning og legge til rette for faglig og tverrfaglig samarbeid.

Hovedprinsipper

Skoledagen er organisert i økter. Hver økt er på 95 minutter slik at man kan ta en liten pause ved behov. «Midttime»/storefri er på 40 minutter, unntatt torsdag.
Torsdag kl. 12.00-12.45 er det felles midttime med klassens time, elevråd, sosiale aktiviteter, (gjeste)forelesninger, informasjon fra rådgiverne etc.

På onsdager er det fagdager á 4 timer på alle trinn (1.-4. og/eller 5.-8. time).
Fagene samler opp 1t/uke til fagdag (dvs. 5-timers fag har 4t/uke + fagdag).Det legges til rette for felles fagdag i norsk på Vg3. I Vg3 legges også en fagdag i historie og religion/etikk hver termin. Aktivitetslære i Vg2 og Vg3 organiseres med 4 timer/uke og 3-dagers ekskursjon to ganger i året.

 

Ukeplan