Involvering av foreldre

Asker videregående skole ønsker en åpen dialog med foreldre/foresatte. Vi vet at det er viktig med et samarbeid hjem/skole for å fremme elevenes læring, og inviterer gjerne foreldre til å komme med tilbakemeldinger til skolen på maildresse: post@asker.vgs.no

Vi ber også foresatte om å registrere sin epostadresse og sitt mobilnummer på denne lenken: http://tinyurl.com/askerepost

Kontaktlærer

Alle elever er knyttet til en kontaktlærer. Kontaktlærer tar gjerne imot henvendelser fra foreldre/foresatte og svarer på spørsmål som gjelder skole og skolegang. I tilfelle der skolen har behov for kontakt med hjemmet, er det viktig at skolen har korrekt kontaktinformasjon. Denne gis på kontaktskjema som fylles ut ved skolestart av eleven selv.

Foreldremøter

Skolestart
Vi inviterer foreldrene til Vg1- og Vg2-elevene til et foreldremøte kort tid etter skolestart. Her gir vi en orientering om skolen og arbeidet i fag og klasser.

November
Foreldremøte for Vg1 og Vg2-foreldre med hovedvekt på orientering om elevenes fagvalg og fordypning i Vg2/3.

Våren
Foreldremøte for Vg3-foreldre med fokus på eksamen og russetid.

Samtaler med kontaktlærer

Foreldre til ikke-myndige elever på Vg1 og Vg2 har rett til en planlagt og strukturert samtale med kontaktlærer om hvordan eleven arbeider til daglig og elevenes kompetanse i fagene. Eleven har rett til å være med i samtalen. Det blir invitert til slik samtale i perioden uke 45-47.

 Foreldre til ikke-myndige elever skal muntlig eller skriftlig få:

  1. varsel om elevens fravær (Regler for tilstedeværelse)
  2. varsling dersom det ikke er grunnlag for vurdering i fag, orden og atferd eller fare for at eleven kan få karakteren Nokså godt eller Lite godt i orden eller atferd. 

Informasjon om fagvalg for Vg1-klassene

Se informasjon om Fagvalg for Vg1-elever under fanen Utdanningsprogram.