Research in Schools

Asker videregående skole er partnerskole under The Institute for Reseach in Schools, og deltar som eneste nordiske skole i det prestisjefylte forskningsprosjektet MELT.

Det britiske The Institute for Research in Schools er en frivillig organisasjon som lager naturvitenskapelige praktiske forskningsprosjekter for skoleelever. 

Asker vgs er IRIS partner school.
Asker vgs er IRIS partner school.

Gjennom forskningsprosjektet MELT (Monitoring the Environment, Learning for Tomorrow) er elevene med på å lage en realistisk tilstandsrapport om hvordan klimaforandringene påvirker isbreene i Antarktis og Arktis.

Prosjektet bruker en kombinasjon av en karbondioksidkalkulator og jordobservasjonsdata for å gjøre det mulig for studenter å engasjere seg i klimaendringer.

Klasse 1STE og 15 skoleelever fra Forskerklubben i Asker har en aktiv rolle i MELT-prosjektet for å beskytte framtiden til planeten vår. Det er flere hundre elever fra hele Storbritannia og noen andre land som deltar i MELT-prosjektet.

Les mer om deltakelsen i MELT.