Skolens ledelse

Cathrine Kittilsen Zandjani. Rektor
Rektor er skolens øverste pedagogiske og administrative leder.
Hun har ansvar for at skolen drives i tråd med gjeldende lov og regelverk.

Erling Nereng. Assisterende rektor
Er rektors stedfortreder. Han har ansvar for eksamen, strategiplaner og pedagogisk utviklingsarbeid. Har også ansvar for å følge opp elevrådet.

Inger-Grethe Solstad. Studieleder
Har ansvar for skolens fagtilbud, elevenes fagvalg og timeplanen.
Er leder for avdeling for elevtjenester.

Hans Lie Helset. Avdelingsleder for realfag
Har ansvar for det faglig-pedagogiske arbeidet på avdelingen. 

Anne-Karine Knutsen.  Avdelingsleder for språk og økonomifag
Har ansvar for det faglig-pedagogiske arbeidet på avdelingen.
Er skolens internasjonaliseringsansvarlig og kontaktperson for universitetet.

Stian Arneberg Krossen. Avdelingsleder for idrettsfag
Har ansvar for det faglig-pedagogiske arbeidet på avdelingen.

Ina Mørck. Administrativ leder
Har ansvar for skolens økonomi og personaladministrasjon.

Kontaktpersoner

Erling Johan Nereng

Assisterende rektor

E-post Erling.Johan.Nereng@asker.vgs.no

Tlf: 66907245

Hans Lie Helseth

Avdelingsleder realfag

E-post hans.lie.helseth@asker.vgs.no

Tlf: 66907274

318491

Stian Arneberg Krossen

Avdelingsleder idrettsfag

E-post Stian.Arneberg.Krossen@asker.vgs.no

Tlf: 66907273