Råd og utvalg

Skolens utvalg

Opplæringslovens § 11-5

Er skolens styre med hjemmel i Kommunelovens § 11.
Skoleutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Skolens utvalg har følgende sammensetning:
2 politisk valgte representanter
2 representanter fra skolens ledelse
2 representanter fra de ansatte
2 elevrepresentanter

Skolemiljøutvalget

Opplæringslovens § 11-5:

Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de tilsatte og elevene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.

Skolemiljøutvalget har følgende sammensetning:
4 elevrepresentanter
2 representanter fra de tilsatte
rektor