Nøkkeltall 2017-18

 • Budsjettramme: ca. 77,6 mill.
 • Elevplasser: 680 elever
  - Vg1 Idrett: 54, Studiespesialisering: 162
  - Vg2 Idrett: 54, Studiespesialisering: 162
  - Vg3 Idrett: 60, Studiespesialisering: 180
 • Tilpasset opplæring: 9 elever
 • Personalet: 96
  - 81 pedagoger
  - 15 andre; kontor, bibliotek, IKT, drift og renhold