Asker videregående skole

Asker videregående skole ligger midt i Asker sentrum og tilbyr videregående opplæring innen utdanningsprogrammene studiespesialisering og idrettsfag, i tillegg til en tilrettelagt avdeling.

I 2018 er elevtallet på ca. 680 og tilsammen 100 ansatte har Asker videregående skole som sitt arbeidssted.

Mange velger Asker vgs. som sitt førstevalg når de skal søke videregående skole. Vi tilbyr et bredt utvalg av fag innen programområdene realfag, språk, samfunnsfag, økonomi og idrettsfag. Asker videregående skole har aktive elever som trives på skolen og utmerker seg både når det gjelder skoleresultater, idrett og revy.

Dersom du ønsker å gå på en skole som gir deg kunnskap, muligheter og trivsel, er du velkommen som elev hos oss!

Asker videregående skole har lange tradisjoner i Askerbygda. I 1955 ble Asker realskole og gymnas etablert med engelsk-, realfag- og latinlinje i nye lokaler på Fusdal nær Asker sentrum. Første skoledag var 18. august for 360 elever. I 2005 feiret skolen 50-årsjubileum.

Vi håper du vil trives som elev hos oss!