Fakturaadresse

Alle fakturaer til fylkeskommunen skal sendes til samme adresse. Adressen brukes til fakturaer, kreditnotaer og purringer:

Akershus fylkeskommune
Fakturamottak
Postboks 1160 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaen må påføres bestillers ressursnummer!

Fakturaer kan også sendes på e-post til
fakturamottak@afk.no

Akershus fylkeskommunes betalingsbetingelse er 30 dagers forfall fra fakturadato.

Asker vgs organisasjonsnummer: 974 77 8505