PC-/Mac-ordning i Viken fylkeskommune

Alle elever i de videregående skolene i Viken skal ha en bærbar datamaskin. Elevene eier datamaskinene selv, og elever som skal begynne i Vg1 må selv sørge for å skaffe seg en datamaskin til skolestart.

Elev-PC for elever ved skoler i Akershus

Alle elever i de videregående skolene i Viken fylkeskommune skal ha en bærbar datamaskin. Elever ved de videregående skolene i tidligere Akershus må selv sørge for å skaffe seg en datamaskin til skolestart. 

Du kan bruke enhver datamaskin som oppfyller minstekravene eller bestille en subsidiert datamaskin gjennom fylkeskommunens innkjøpsavtaler.

Du kan lese mer om minstekravene, hvilke modeller du kan velge mellom og hvordan du bestiller på www.viken.no/elev-pc.

Uansett hvilken datamaskin du velger å bruke, vil du få:

  • utstyrsstipend fra Lånekassen (gjelder elever med ungdomsrett).
  • gratis tilgang til alt du trenger av programvare til bruk i opplæringen, inkludert Office 365 og andre lisensbaserte programmer.
  • ansvaret å holde datamaskinen i orden. IKT-kontoret ved skolen kan hjelpe deg med feilsøking o.l.

 

 

 

 

Kontaktpersoner

416247

Liv Marie Helgheim Slemdal

Teamleder IKT

E-post liv.slemdal@asker.vgs.no

Tlf: 66907271 / 90785922

Håvard Werner

IKT-ansvarlig

E-post Havard.Werner@asker.vgs.no

Tlf: 66907271/93885640