PC-/Mac-ordning i Akershus fylkeskommune

Alle elever i de videregående skolene i Akershus skal ha en bærbar datamaskin. Elevene eier datamaskinene selv, og elever som skal begynne i Vg1 må selv sørge for å skaffe seg en datamaskin til skolestart.

Du kan bruke den datamaskinen du har fra før, kjøpe en gjennom en vanlig forhandler, eller bestille en subsidiert datamaskin gjennom fylkeskommunens innkjøpsavtaler.

Tilbudet om subsidiert datamaskin gjelder for elever på Vg1 og nye elever på Vg2, det vil si elever som ikke har gått Vg1 ved en offentlig videregående skole i Akershus. 

For å få PC til skolestart så må du bestille innen 10. august.

Nye elever på Vg1 i skoleåret 2019/2020 kan bestille subsidiert datamaskin i perioden 17. juni 2019 til 30. april 2020. Dette gjelder også elever på Vg2 som ikke har gått Vg1 i Akershus fylkeskommune og elever i innføringsklasser for minoritetsspråklige.

Du kan benytte enhver datamaskin som oppfyller minstekravene:

  • Datamaskinen må ha antivirusprogram
  • Datamaskinen må kunne produsere og levere inn oppgaver i formater som er lesbare for læreren. 
  • Datamaskinen må fungere når du arbeider i læringsplattformen It's learning.
  • Datamaskinen må fungere uten internettilkobling. Det utelukker for eksempel Chromebook.

Du får tilbud om gratis installasjon av Office-pakken når du begynner på skolen.

Dersom datamaskinen din ikke fungerer til det som er forventet, kan skolen kreve at du kjøper en standard-PC til bruk i opplæringen.

Hva slags datamaskin bør du velge?

Våre utdanningsprogram krever ingen spesiell programvare. 

Fylkeskommunen subsidierer fire ulike modeller: To PC-modeller og to Mac-modeller.

Dersom du velger en standard-PC, vil du få en maskin som er av god kvalitet og som har en ytelse som er god nok til daglig skolebruk. Denne modellen er finansiert på en slik måte at gratisprinsippet overholdes.

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson

416247

Liv Marie Helgheim Slemdal

IKT-ansvarlig

E-post liv.slemdal@asker.vgs.no

Tlf: 66907271 / 90785922