VIP-makkerskap

Asker vgs bruker VIP-makkerskap i arbeidet for å skape et inkluderende og godt læringsmiljø for alle.

Programmet er en del av arbeidet med psykisk helse på skolen og henger sammen med VIP-prosjektet som gjennomføres i Vg1. VIP står for Veiledning I Psykisk helse og er et initiativ fra Vestre Viken.

VIP-makkerskap går ut på å organisere elevene i makkergrupper som et ledd i psykososialt arbeid ved skolestart.

Målsetningene med VIP-makkerskapet

 • Å skape et inkluderende læringsmiljø der færre elever opplever å falle utenfor
 • Å gi en myk overgang fra ungdomsskole til videregående skole
 • Å gjøre elevene kjent med flere i klassen
 • Å skape gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket.

Alle elever får en makker, og hvert makkerpar er i makkergruppe bestående av 4 eller 5 elever.

Fadderuke for Vg1
Elevrådet vil arrangere fadderuke de to første ukene av skoleåret. To makkergrupper utgjør en faddergruppe og hver faddergruppe har en fadder. Fadderne følger Vg1-elevene i skolestarten og så lenge faddergruppen avtaler å holde sammen. Målet med fadderskapet er å bidra til at de nye elevene blir kjente og trygge på skolen.

Aktiviteter for fadderuka

 • Bli kjent-leker
 • Omvisning
 • Utprøving av skolens friminuttstilbud
 • Fadderlunsj
 • Fadderbord i kantina
 • Rebusløp
 • Opplæring i it’s learning, VIS, timeplan og nyttige IKT-verktøy