Karriereveiledning

Karriereveileder Beate Baist Hallgren kan hjelpe deg med alle spørsmål om fagvalg og veien videre.

Karriereveileder har ansvar for informasjon og veiledning i forbindelse med valg av fag på videregående skole og i forbindelse med videre utdanning og valg av yrke. Vi ønsker at eleven gradvis skal utvikle en valgkompetanse og gjennomføre realistisk planlegging av videre utdanning og framtidig yrke. 

I løpet av de tre årene elevene går på Asker videregående skole vil de få veiledningen gjennom ulike aktiviteter og tilbud: gruppesamtaler og individuell veiledning, foredrag av eksterne informanter, intern yrkesmesse, prosjektarbeid, besøk på yrkes- og utdanningsmesse og besøk til universitet og høgskoler.