Sosialpedagogisk rådgivning og tilrettelegging

Skolens sosialpedagogiske rådgiver heter Kari Anne Vold Ulset.

For elever som har spesielle faglige, personlige og/eller sosiale utfordringer i det å finne seg til rette i den videregående opplæring, gir rådgivere veiledning, oppfølging og hjelp. Ved behov for spesiell tilrettelegging og/eller ekstra støtte, planlegges tiltak og oppfølging av disse.

 

Vi kan hjelpe eleven med å kartlegge utfordringene og omfanget av dem, på hvilken måte skolen kan bidra og formidle kontakt med de rette hjelpeinstansene, dersom det er behov for det.

 

Sosialpedagogisk rådgivningstjeneste samarbeider blant annet med pedagogisk-psykologisk tjeneste, oppfølgingstjenesten og skolehelsetjenesten.

 

Tilrettelegging

Ekstra hjelp og støtte i vanlig klasse, fordeling av skoleløpet over 4 år, mulighet for å forsere fag.

Ta kontakt med rådgiver for nærmere informasjon.

 

 

Kontaktperson

201370

Kari Anne Vold Ulset

Rådgiver

E-post kari.anne.vold.ulset@asker.vgs.no

Tlf: 66907240