Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (ofte forkortet PPT eller PP-tjenesten) er en kommunal eller fylkeskommunal rådgivende tjeneste som fungerer som sakkyndig instans i spørsmål om barn, ungdom og voksnes opplæringsituasjon og behov for spesialundervisning.

Tormod Erlandsen er ansatt i den fylkeskommunale pedagogisk-psykologisk tjenesten (PPT) og er PP-rådgiver på Asker vgs.

E-post:  Tormod.Erlandsen@afk.no

Telefon: 67-805364