Lån av læremidler

Rett etter skolestart kommer elevene klassevis og låner læremidler Innleveringen skjer i siste uke før skoleslutt. Foruten lærebøker, så får elevene låne kalkulator og kompass (idrettsklassene).

Utlevering av læremidler

Utlevering av læremidler skjer i gymsalen. Elevene kommer klassevis og låner de første dagene etter skolestart. Elevene plukker med seg bøker/kalkulator/kompass etter et fagskjema, de signerer på skjemaet, skriver navn, klasse og skoleåret bak på hver bok og scanner inn alt hos bibliotekarene. 

Innlevering av læremidler 

Alle elever skal levere inn bibliotekbøker, lærebøker, kalkulator (Vg3) og kompass (Vg3 idrett).

For at innleveringen skal gå så raskt som mulig, ber vi om at dere klargjør bøkene hjemme før innleveringsdagen. Det skal ikke være skriverier og lignende i bøkene.

Bibliotekarene skanner bøkene og sjekker om alt er levert mens elevene er der. Elevene har signert for alle utlån og skrevet navn i alle bøkene. Vi kommer ikke til å ta hensyn til hvem som leverer boken fysisk, bare at boken er innlevert i vårt system. Har eleven forbyttet bok med en annen, så er man fremdeles ansvarlig for sitt lånte eksemplar.

Bøker som er mistet, skadet eller som på annet vis ikke blir godkjent ved innlevering, må erstattes til utsalgspris. Absolutt siste frist for levering er siste skoledag. Erstatningskrav for manglende/ødelagte bøker vil bli sendt fra Akershus fylkeskommune etter denne datoen. Dersom bøker ikke leveres tilbake, kan det få konsekvenser for ordens- og atferdskarakteren, jf. Skolereglementets §4 og §8.

Alle klager vedrørende erstatninger må rettes skriftlig til rektor Cathrine Zandjani.

Gratis læremidler

  • Alle elever på videregående skole får gratis låne de lærebøkene de trenger.
  • Ut fra valg av utdanningsprogram og fagvalg får elever også låne kalkulator og kompass.
  • Elevene er økonomisk ansvarlig for bøkene.
  • Bøkene må erstattes dersom de ødelegges eller mistes i løpet av skoleåret.
  • Alle skal skrive navn/klasse/skoleår bak på hver bok for å unngå forveksling.
  • Hvis bøkene oppbevares på skolen, MÅ skapet ha lås.
  • Biblioteket har noen få lærebøker til utlån, men kun på dagslån.

Ved utlevering av lærebøker, krysser eleven av på et fagskjema hvilke bøker som lånes og skriver under på lånet. Elevene skal gjøre seg kjent med betingelsene for utlån som er å finne på samme skjema. Skjemaet oppbevares i biblioteket ut skoleåret.

Se også reglement for lærebokutlån