Russestyret for 2019-20

Russestyret er valgt. Hver av representantene representerer en gruppe - vandregruppe eller bussgruppe.

I tillegg er det også to representanter som representerer alle elever som ikke tilhører noen spesiell gruppe. I utgangspunktet skal hele avgangskullet velge russepresident blant representantene som er valgt inn i russestyret, men siden kun en av representantene ønsket å stille som president, ble Bettina Ramsfjell valgt til russepresident. Noah Stenberg ble valgt til visepresident.  

Følgende elever sitter i årets russestyre:

Russestyrets oppgaver er å arranger innsamlingaksjon(er) til kreftsaken, sørge for sosiale arrangement som inkluderer hele avgangskullet, samarbeide med skolens ledelse og bidra til en trygg og god russetid for alle elever.

Neste russestyremøte blir i november/desember og styret vil da konstituere seg ved å fordele oppgaver og ansvar internt.