Elevrådet

Elevrådet er elevenes høyeste organ ved skolen, og dets fremste oppgave er å styrke elevenes innflytelse på læringsmiljøet ved skolen.

Elevrådsstyret 2019-20

 • Leder: Herman Emil Høidal Aultun
 • Nestleder: Markus Kirkeby
 • Daglig leder/kontrollkomiteen: Mariana Stark de Alencar 
 • Sekretær/mediekomiteen: Erik Wadim Nikolaisen 
 • Etiopiakomiteen: Klara Helen Hoff-Torgnesskar/Martine Framnes
 • Sosiale dager: Ida Sofie Bratthall

Elevrådet har fast møte en gang i måneden sammen med rektor, elevkontakt og miljøarbeider.

Nytt styre velges ved starten av hvert skoleår. 

Elevrådet arrangerer ulike fellesaktiviteter, som:

 • Februar: Valentinsdag
 • Mai/juni: Sommerdag
 • September: Elevrådsseminar
 • Oktober: Internasjonal uke/innsamlingsdag Etiopia
 • November: Halloween
 • Desember: Juledag/Luciadag

Internasjonal dag 037DSC_0147  

Referat fra elevrådsseminar på Kulturhuset den 5. september 2019 

Elevrådsleder Herman Aultun innledet seminaret med å motivere elevrådsrepresentantene til å engasjere seg og være aktive i elevrådet. Deretter gav han ordet til ass. rektor Erling Nereng som minnet om skolens visjon, verdiord og satsingsområder og oppfordret elevrådet til å samarbeide med ledelsen og lærerne om det som er skolens visjon; sammen skaper vi kompetanse for fremtiden. Miljøarbeider Tommy presenterte seg også og oppfordret elevrådet til å søke støtte og hjelp hos han til store og små elevrådsoppgaver

I løpet av seminaret hadde elevrådet bli kjent opplegg i gruppene, gruppearbeid og fremlegg av gruppearbeid rundt hva elevrådet kan bidra med i år. 

Før lunsj hadde elevrådsstyret og komiteledere fra forrige skoleår en kort presentasjon av komiteer.

Til lunsj spiste vi pizza mens vi jobbet videre med å forberede valg til verv og komiteer i gruppene. Etter lunsj gikk vi til valg og det var høyt engasjement og stor interesse for å melde seg til elevrådsverv og komiteer i år. 

Tillitselever:

1STA

Elevrådsrepresentant: Thomas Aasen
Vara: Selma Lima-Hogsnes

1STB

Elevrådsrepresentant: Christian Henri Rens Albertsen 

Vara: Emma Karoline Kolpus Fontanini

1 STC

Elevrådsrepresentant: Iben Sande

Vara: Linde Raiborg Røsok

1 STD

Elevrådsrepresentant: Samantha Ilona Fife

Vara: Bjørn Eide Gaudernack

1 STE

Elevrådsrepresentant: Peder Brennum

Vara: Mariana Stark de Alencar

1 STF

Elevrådsrepresentant: Mette Tungesvik Langseth

Vara: Erlend Nikolai Blakstvedt Willmann

1 IDA

Elevrådsrepresentant: Erling Haavik

Vara: Mats Laurentz Karlsson

1 IDB

Elevrådsrepresentant: Hanna Moskaug

Vara: ikke valgt

2 STA

Elevrådsrepresentant: Endre Melingen Myhre

Vara: Aisha Ahamed

2 STB

Elevrådsrepresentant: Martine Framnes

Vara: Kaspian Nilsen

2 STC

Elevrådsrepresentant er Ida N. Snersrud

Vara: Sigurd S.W. Dæhli

2 STD

Elevrådsrepresentant: Hedvig Jonsborg Ulvestad

Vara: Sigurd Tveter

2 STE

Elevrådsrepresentant: Markus Kirkeby

Vara: Fredrik Strande Bruun

2 STF

Elevrådsrepresentant: Helle Kveim Engebakken

Vara: Simen Ellingsen Aaby

2 IDA

Elevrådsrepresentant: Ellen Rusten Eliassen

Vara: Kaja Yun Berg Møllersen

2 IDB

Elevrådsrepresentant: Håkon Blekeli

Vara: Sofie Stray Molde

3 STA

Elevrådsrepresentant: Josefine Breivik

Vara: Oliver Parson Dahl

3 STB

Elevrådsrepresentant: Erik Peder Aas

Vara: Malin Kristin Henningsen

3 STC

Elevrådsrepresentant: Mads Strønnes Dejligbjerg 

Vara: Celine Anett Bratli Skjerven

3 STD

Elevrådsrepresentant: Petra (Elise) Dahl

Vara: Andreas (Anthon Skeisvoll) Grimsmo

3 STE

Elevrådsrepresentant: Louise Hektoen Brandt

Vara: Arses Andreas Zarandi

3 STF

Elevrådsrepresentant: Erik Wadim Nikolaisen

Vara: Herman Jakobsson Foss

3 IDA

Elevrådsrepresentant: Kristian Alvern,

Vara: Jakob Akselberg

3 IDB

Elevrådsrepresentant: Stian Sundberg

Vara: Aksel Rennemo

 

Følgende elever ble valgt til verv:

De unges kommunestyre (2 representanter fra vg1)

Peder Brennum

Thomas Aasen

SMU-Skolemiljøutvalget (4 representanter + vara)

Iben Berntzen

Samantha Ilona Fife,

Stian Seim Sundberg,

Herman Aultun

Elevorganisasjonen (1 delegat, inntil 5 observatører)

 

Aslak Syse

Helle (2stf)

Sigurd (2tc)

Ida (2stc)

Sofie (2idb)

Sosiale dager komiteen

Ida Sofie Bratthall

Arses (3ste)

Louise (3ste)

Oliver (3sta)

Herman (3stf)

Josefine (3sta)

Thomas (1sta)

Selma (1sta)

Endre (2sta)

Aisha (2sta)

Erik (3std)

Malin (3std)

Mads (3stc)

Celine (3stc)

Samantha (1std) 

Mediekomiteen

Erik Wadim Nikolaisen

Celine (3stc)

Martine (2stb)

Erik (3std)

Josefine (3sta)

Oliver (3sta)

Kontrollkomiteen

Mariana Stark de Alencar

Arses (3ste)

Bjørn (1std)

Sigurd (2stc)

Iben (1stc)

Etiopiakomiteen

Klara Helen Hoff-Torgnesskar (leder), Martine Framnes (nestleder)

Peder (1ste)

Selma (1sta)

Erlend (1stf)

Mette (1stf)

Kantinekomiteen

Andreas Grimsmo (3std)

Henrik(3ida)

Jakob (3ida)

Robin (3ida)

Håkon (2idb)

Herman (3std)

Philip (2std)

Helene (2stb)

Alfred (3std)

Kristine (1ste)

Mille (1stf)

Kaja (1stf) 

Skolegenserkomiteen

Josefine Breivik

Peder (1ste)

Thomas (1sta)

Endre (2sta)

Erlend (1stf)

Celine (3stc)

Aisha (2sta)

Herman (3stf)

Kaja (2ida)

Ellen (2ida)

Psykisk helsekomiteen

Malin Henningsen

Erik (3stf)