Elevrådet

Elevrådet er elevenes høyeste organ ved skolen, og dets fremste oppgave er å styrke elevenes innflytelse på læringsmiljøet ved skolen.

Elevrådsstyret 2018-19

Elevrådsstyret dette skoleåret består av følgende medlemmer:

Elevrådsleder: Preben Michelet Ukkelberg 3stf/Herman Emil Høidal Aultun 2std (fra høst 2019)
Nestleder: Christoffer Røneid 3stc 
Daglig leder: Mathias W. Lundstrøm 3stf 
Sekretær/Leder for Mediekomiteen: Karina Rønning 3std 
Leder for Etiopiakomiteen: Pernille Solberg Ramsrud 3std 
Leder for Sosiale dager-komiteen: Karen Kalager 3std 
Trinnrepresentant Vg2:Henrik Michaelsen Staveli 2stb 
Trinnrepresentant Vg1:Anne Agdestein 1std 

Elevrådet har fast møte en gang i måneden sammen med rektor, elevkontakt og miljøarbeider.

Nytt styre velges ved starten av hvert skoleår. 

Elevrådet arrangerer ulike fellesaktiviteter, som:

  • Februar: Valentinsdag
  • Mai/juni: Sommerdag
  • September: Elevrådsseminar
  • Oktober: Internasjonal uke/innsamlingsdag Etiopia
  • November: Halloween
  • Desember: Juledag/Luciadag

Internasjonal dag 037DSC_0147  

Referat fra elevrådsseminar på Venskaben den 6. September 2018 

Elevrådsleder Preben Ukkelberg innledet seminaret med å motivere elevrådsrepresentantene til å engasjere seg og være aktive i elevrådet. Deretter gav han ordet til ass. rektor Erling Nereng og rektor Cathrine Kittilsen Zandjani som minnet om skolens visjon, verdiord og satsingsområder og oppfordret elevrådet til å samarbeide med ledelsen og lærerne om det som er skolens visjon; sammen skaper vi kompetanse for fremtiden. Miljøarbeider Tommy presenterte seg også og oppfordret elevrådet til å søke støtte og hjelp hos han til store og små elevrådsoppgaver

I løpet av seminaret hadde elevrådet bli kjent opplegg i gruppene, gruppearbeid og fremlegg av gruppearbeid rundt hva elevrådet kan bidra med i år. Vi fikk også et foredrag fra Elevorganisasjonen, Elise Slyngstadli som utfordret oss med ulike tenkeoppgaver i gruppene.

Før lunsj hadde elevrådsstyret og komiteledere fra forrige skoleår en kort presentasjon av komiteer og to av ressurselevene fra Askerkonferansen presenterte rammene for denne med en oppfordring til alle om å melde seg på og delta på årets konferanse på FN-dagen.

Til lunsj spiste vi pizza mens vi jobbet videre med å forberede valg til verv og komiteer i gruppene. Etter lunsj gikk vi til valg og det var høyt engasjement og stor interesse for å melde seg til elevrådsverv og komiteer i år. Alle hadde forberedt seg med å tenke på hvilke verv og komiteer de ville melde seg til ved å se på denne lenken i forkant av seminaret. 

Følgende elever ble valgt til verv og komiteer:

SU – Skoleutvalget  (2 medlemmer)

Deltakere er: Preben Ukkelberg (elevrådsleder) og Christoffer Røneid

Elevrådsstyret (valg):

·         Nestleder

·         Sekretær

·         Daglig leder

·         Leder av
          vedtektsfestede
          komiteer:

o   Sosiale dager

o   Mediekomiteen

o   Etiopiakomiteen

o   (Kontrollkomiteen)

o   Evt. trinnrepresentant

 

PS! Det må være en representant fra hvert trinn i styret.

 

·         Nestleder: Christoffer Røneid 3stc

·         Daglig leder: Mathias W. Lundstrøm, 3stf

·         Sekretær/mediekomiteen: Karina Rønning 3std

·         Etiopiakomiteen: Pernille Ramsrud:

·         Sosiale dager: Karen Kalager 3std

·         Trinnrepresentant vg2: Henrik Michaelsen Staveli
          2stb

  • Trinnrepresentant vg1: Anne Agdestein 1std

 

Fylkeselevråd (1 representant, helst fra elevrådsstyret + vara) - må være medlem i elevrådet.

Truls Aaby 3ste, Ana Luiza Sathler 3sta,

De unges kommunestyre (2 representanter fra vg1)

Hermann W Jørgensen 1stc og Ida 1stc

 

 

SMU-Skolemiljøutvalget (4 representanter + vara)

Preben Ukkelberg, Iben Berntzen 2std, , Hermann 1stc, Aksel 1sta, Ida 2stf

Elevorganisasjonen (1 delegat, inntil 5 observatører)

 

Aslak Syse 2std (leder), Henrik Michaelsen Staveli

2stb, Magnus Johan Paaske 1idb, Truls Aaby 3ste, Ana Luiza Sathler 3sta, Iben Berntzen 2std, Ida Søfting Monsen 2stf, 

Sosiale dager komiteen

Karen Kalager 3std (leder), Malin 2stb, Ole 2stb, Fanny Widerøe 3sta, Truls Aaby 3ste, Julie 3ste,  Kristine Heier 1ste, Ida 2stf, Herman 2stf, Iben Berntzen 2std,Bodil Marie 1ste, Synne 1stf,, Josefine 1std, Christoffer Røneid 3stc, Elias 1idb, Anne Agdestein1std, Ida Sofie Bratthall 1stc, kaja 1ida, jakob 1ida, Viljar 2ste

Mediekomiteen

Karina Rønning 3std (leder), Fanny Widerøe 3sta, Julie Kaasa3ste,  Kristin Boye

2sta, Aslak Syse 2std, Kristine Heier, 1ste, Truls Aaby 3ste, Haakon 3ida, Sean Jonathan Knutsson 3ida

Kontrollkomiteen

Mathias W. Lundstrøm, 3stf (leder),  Hermann Werner Jørgensen 1STC, Kaspian Nilsen 1STB,  Iver Johan Hexeberg 3IDB, Ana Luiza Sathler  3sta

Etiopiakomiteen

Pernille Solberg Ramsrud (leder),  Ida 1stc , kaja 1ida, kaspian 1stb, martine 1stb, Klara, Bodil Marie 1stb

Kantinekomiteen?

Ana Luiza Sathler 3sta (leder). Herman Foss 2stf, Anne Agdestein 1std,

Skolegenserkomiteen

Fanny Widerøe 3sta, (leder), Sean Jonathan Knutsson 3ida, Haakon 3ida, Julie Kaasa 3ste, Henriette, 3ste, Truls Aaby  3ste, Magnus 3idb, karina 3std, herman 2stf, henrik 2stb, Aksel Syse1sta, elias 1idb, magnus 1idb, Anne Agdestein 1std, Christoffer Røneid 3stc, Kaja 1ida, Jakob 1ida,

Psykisk helsekomiteen

Kristine Heier 1STE (leder), Sofie 3std, Synne 1stf, Karina Rønning 3std, Bodil Marie  1ste, Simen 1stf, Josefine 1std,

 

Årets elevrådsrepresentanter fra klassene:

Klasse

Elevrådsrepresentant

1STA

Elevrådsrepresentant: Axel Haukeland Strand

Vara: Fredrik Gunder Skjulestad

1STB

Martine Framnes (tillitsvalgt) og Kaspian Nilsen (vara)

1STC

Ida Sofie Bratthall -tillitselev og Hermann Werner Jørgensen - vararepresentant.

1STD

Anne Agdestein og Josefine Flaaten (vara).

1STE

Kristine Heier, vara er Bodil Marie Hjelm-Olstad

1STF

Simen Ellingsen Aaby -representant. Vara-Synne Amalie Pretorius.

1IDA

Kaja Yun Berg Møllersen Jakob Rønning (vara)

1IDB

Magnus Johan Paaske og Elias Wiig Clark (vara)

 

Klasse

Elevrådsrepresentant

2STA

Kristin Boye Ingvild Brustugun (vara)

2STB

Henrik Michaelsen Staveli Malin Kristin Henningsen

2STC

Mads Dejligbjerg Elena Willmann

2STD

Emilie Tertz Sandvold og Iben Berntzen. Aslak Syse kan være vara dersom det trengs.

2STE

Klara Helen Hoff-Torgnesskar og Viljar Gunnerud.

2STF

Hermann E.. J. F Jakobsson Ida Søfting Monsen (vara)

2IDA

 Mathias Flikke. Vara er Kristian Alvern

2IDB

Elevrådsrepresentant: Jenny Saga Varamedlem: Theo Roander

 

Klasse

Elevrådsrepresentant

3STA

Ana Luiza Sathler og vara er Fanny Widerøe.

3STB

Thea Charlotte Hansen, Katarina Schilling

3STC

Christoffer Røneid som TV og Sondre Laurendz Frium

3STD

Sofie Vik Christensen

Karina Rønning er vara.

3STE

Truls Aaby og Julie Kaasa.

3STF

Elevrådsrepresentant: Amanda Yin Schioldborg Vara: Mathias W. Lundstrøm

3IDA

Sean Jonathan Knutsson

3IDB

Iver Johan Hexeberg ble elevrådsrepresentant Magnus Christoffer Aarvold Tronbøl ble vararepresentant