Tillatte hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler vil variere for de ulike fagområdene. Det vil bli opplyst om dette i forkant av eksamen.

Tillatte hjelpemidler 
Som hovedregel er alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre kommunikasjonsverktøy. 

  • Internett er sperret på eksamen, men du har tilgang til  utvalgte nettressurser som ikke gir tilgang til kommunikasjon.
  • For norsk og fremmedspråkene er det ikke tillatt å ha oversettelsesprogram installert på datamaskinen
  • Dersom du ønsker tilgang til informasjon fra andre nettsteder under eksamen, må du laste ned dette på forhånd

For matematikk, fysikk, kjemi og biologi gjelder disse reglene: 
Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre kommunikasjonsverkstøy.

Under eventuell forberedelsesdel er normalt alle hjelpemidler tillatt.

Kontroll av hjelpemidler 
Eksamensvakter, eller den rektor utpeker, skal ha kompetanse til å kontrollere at eksamenskandidaten bare har tilgang til tillatte hjelpemidler. Vesker, mobiltelefoner og lignende skal settes på anvist sted.

Se ellers: Retningslinjer for gjennomføring av eksamen i tidligere Akershus - Viken fylkeskommune

Kontaktperson

Erling Johan Nereng

Assisterende rektor

E-post Erling.Johan.Nereng@asker.vgs.no

Tlf: 66907245