Slik foregår eksamen

Oppmøte og identitet 
Eksamenskandidatene skal møte i eksamenslokalet senest 30 minutter før oppgavene deles ut.

Skolen har ansvar for å kontrollere eksamenskandidatens identitet. Om nødvendig må eksamenskandidaten vise legitimasjon.

Eksamen
Lengden på eksamen er avhengig av eksamensordningen i faget. Det vises til bestemmelser gitt for det enkelte fag på Utdanningsdirektoratets nettside i databasen Grep.

Rammene for eksamenen på eksamensdagen skal være:

  • Skriftlig eksamen - inntil 5 timer
  • Muntlig eksamen - inntil 30 minutter per elev eller privatist
  • Muntlig-praktisk eksamen - inntil 45 minutter per elev eller privatist
  • Praktisk eksamen - inntil 5 timer

Kontaktperson

Erling Johan Nereng

Assisterende rektor

E-post Erling.Johan.Nereng@asker.vgs.no

Tlf: 66907245