Rutiner ved klaging

Hurtigklagefrist for å få klagen behandlet slik at eventuell endring av karakter blir med på samordnet opptak er 14. juni.

Standpunktkarakter

Klagen skal begrunnes og leveres skriftlig og undertegnet til post@asker.vgs.no. Bruk vedlagte skjema. Det er viktig å påpeke at klagenemnda ikke vil vurdere kompetansen din, men om læreren har fulgt kravene i opplæringsloven.  På lenken nederst finner du mer informasjon.

Hurtigklagefrist for å få klagen behandlet slik at eventuell endring av karakter blir med på samordnet opptak er 14. juni.

Siste frist for klage på standpunktkarakter er 22. juni kl 09.00.

Skriftlig eksamen 

Karakterene publiseres ca 20. juni og klagefristen er 10 dager.Du behøver ikke begrunne klagen men vi gjør oppmerksom på at du også kan få en lavere karakter etter klagebehandlingen.

Hurtigklagefrist for skriftlig eksamen er 25. juni kl. 12.00.

Klager på skriftlig eksamen gjøres elektronisk i dette skjemaet (NB! KUN Asker-elever!)

Se også