Forberede og ta eksamen

Her finner du eksamensrelatert informasjon

  • før eksamen
  • under eksamen
  • etter eksamen

Du kan blant annet lese om tidligere gitte eksamensoppgaver, tilrettelegging, hjelpemidler og klage på karakter.