Nyheter

Skolestart

Årets Vg1-elever var blide og spente der de stod i skolegården og ventet på at dørene til gymsalen skulle åpnes.

Nyhetsbrev og skolestartprogram for Vg1 og Vg2/3 skolestart 2019

Her finner du informasjon om skolen, praktisk informasjon og aktiviteter de to første skoleukene.

God sommerferie!

Det var mye som foregikk på skolen den siste uken før ferien.

Fagdag på Dikemark sykehus

Tema for dagen var "Kunst, litteratur og psykiske lidelser" og 1IDA besøkte museet på Dikemark sykehus og Trafo kunsthall.

Ny elevrådsleder

Herman Emil er den nye elevrådslederen på skolen fra høsten av. Han har noen tanker om hva han ønsker å oppnå.

Fagdag i Fysikk 2

Fysikkelevene har testet ut Newtons lover på Tusenfryd.

Bridge er sunt for hodet

En gjeng ivrige Vg2-elever har de siste månedene lært seg bridge med hjelp av mentor fra Asker bridgeklubb

Ekskursjon til Lierdalen

For kommende geologer er det mye interessant å finne i vårt nærmiljø.

Nonstop kan brukes til så mangt!

Klassene 1STE, 1STF og 1IDB lærer nå om sannsynlighetsregning.

Snøhuletur

Etter flere flotte turer gjennom skoleåret for elevene i Friluftslivklassen, ble det hele toppet med en fantastisk tur til Finse.