Studentbesøk

Vi har hatt besøk av praksisstudenter fra Universitetet i Oslo.

Asker videregående skole samarbeider tett med Universitetet i Oslo, noe som blant annet fører til at vi jevnlig har korte eller lange praksisbesøk av engasjerte studenter.

Denne studentgjengen var på skolebesøk 11. februar og fikk ha en økt med 1STA hvor de jobbet med argumentasjon og appellformer. Både studenter, elever og veileder Cathrine M. var fornøyde med hvordan det hele gikk!