Vinnere av skrivekonkurranse

Vg1-elevene Helle og Blenida vant skrivekonkurranse for vgs-elever i Akershus med sine mikronoveller.

Konkurransen var utlyst av Akershus fylkesbibliotek i forbindelse med Litteraturfestivalen i fylket i høst. Oppgaven gikk ut på å skrive tre forslag og temaet for konkurransen var "Ditt liv, en fortelling, seks ord". De ti novellene som ble valgt ut, ville komme på trykk i en bok med denne tittelen.

Inspirasjon kunne hentes fra forfatteren Ernest Hemingway som en gang nettopp ble utfordret til å skrive en hel historie på bare seks ord. Han skrev: "For sale: baby shoes, never worn".

I klasse 1STF engasjerte elevene og lærer Lars Haugen seg i skriveprosessen. Flere gode forslag til seksordnoveller ble sendt inn. To av dem ble plukket ut som vinnere:

  • Blenida Zeqiri med bidraget: "Livet er et vindu, kast steinen".
  • Helle Kveim Engebakken med bidraget: "Vi satt sammen, jeg satt alene".

Konkurransen fikk mye oppmerksomhet, også på sosiale medier. Dette resulterte i at Fylkesbiblioteket ble kontaktet av Cappelen Damm forlag som ønsket å vise frem skrivekonkurransen som en måte å drive kreativ norskundervisning på. Dermed vil Blenida og Helle sine mikronoveller være med i en kommende lærebok i norsk!

Dette er selvsagt stor stas, og vi gratulerer begge jentene!