Besøk av ungdomsskoleelever

I uke 46 og 47 var det praksiskurs for 10-klassinger i hele Asker og Bærum. Mange av dem var på besøk hos oss!

Vi har hatt besøk av 300 positive og ivrige ungdomsskoleelever som var nysgjerrige på hva Asker vgs. kunne tilby. Elevene fikk et "dagskurs" der de fikk informasjon og smakebiter på innholdet i de ulike studieretningene. 

Ungdomsskolelevene ble tatt imot av rektor Cathrine Zandjani og studieleder Inger-Grethe Solstad. De fikk først en generell orientering om skolen og informasjon om programområdene og hva som venter dem på videregående skole.

Deretter var det klart for opplegg i de forskjellige programområdene. 

I realfag fikk ungdommskoleelevene følgende presentasjon:

Matematikk - Her fikk elevene en introduksjon til de ulike valgene av matematikk som elevene skal gjøre til Vg1, 1P og 1T. Elevene fikk se på hvilke muligheter matematikken har i hverdagslivet. De utforsket mønstre som er knyttet til Pascals trekant og anvendelse av den. De fikk en introduksjon til algebra og geometri.

Naturfag - Her fikk de en introduksjon i basisfagene som er grunnlaget i naturfag, fagene biologi, kjemi og fysikk. Elevene fikk høre om økologi  / arv / gener / vannkjemi / evolusjon / syrer / baser / pH / organisk kjemi / lys / fusjon / relativitetsteori / Newtons lover / magnetisme / elektrisitet.

Lage is - Elevene fikk til slutt anledning til å lage iskrem med flytende nitrogen.
Oppskrift til 16 personer:
 - 230 g sukker
 - 4 ss kakao
 - 2 ss vaniljesukker
 - 2 ts kaffepulver
Tørrvarene  blandes godt
 - 8 egg
 - 1 l kremfløte
Blandes godt med tørrvarene
 - Hell i flytende nitrogen (-196 grader C) i tre/fire omganger og rør godt.
Ungdomsskoleelevene så ut som de satte stor pris på mokkaiskremen!

Språk/markedsføring/Økonomi:
Markedsføring og ledelse – her fikk elevene kjennskap til hvilke verktøy vi jobber med for å bli gode markedsførere. Elevene fikk praktisk også være med å utforme budskap når en el-sykkel skal selges. Hvordan endrer budskapet seg når vi selger til ungdommer, kvinner 50+ eller pensjonister?
Psykologi – elevene fikk et lite innblikk i hvordan vi i faget jobber med case som tar utgangspunkt i det konkrete mennesket og ulike livssituasjoner. Her fikk elevene også innblikk om hvordan de i dette faget henter informasjon utenom klasserommet og jobber videre med dette i prosjekt.
Samfunnsøkonomi – sammenheng mellom privat-, bedrifts- og samfunnsøkonomi. Hvordan forskjellige trender/situasjoner påvirker samfunnets økonomi og hvordan politiske avgjørelser kan påvirke situasjonen til landets økonomi. Også hvordan vår velferd avgjøres av samfunnets økonomi.
Sosiologi – elevene fikk et innblikk i hvordan vi analyserer de ulike prosessene som vi mennesker er en del av. Og hvordan dette skaper forståelse for hvordan sosiale relasjoner påvirkes.
Rettslære – innblikk i hvordan vi jobber med å skape forståelse for rettsregler som vi finner i lover og forskrifter. Her ble elevene presentert for ulike case og hvordan lovverket brukes til å avgjøre saker.

Idrettsfag:
I idrettsfag hadde elvene to idrettsteoretiske fag og aktivitetslære med basistime i gymsalen.

I gymsal 1 var det basketspill med Vg2-elevene Fredrik og Sindre som instruktører og i gymsal 2 var det full fart med blant annet hoppetauøvelser på airtracken med Stella som instruktør. Ute i boblehallen var det elever fra 2IDA som var instruktører; Thomas og Maria hadde basketball og Isak og Mia hadde fotball. I timen med aktivitetslære underviste lærer Solveig i anatomi.

Vi håper våre besøkende hadde utbytte av praksisdagene og at vi ser dem her igjen som elever i 2020!