Norwegian Wood

I høst har Tilrettelagt-avdelingen startet opp med et vedprosjekt. Elevene har kløyvd, tørket og stablet flott bjørkeved som snart skal selges.

Hver torsdag i høst har elevene Patricija, Selma og Sebastian, lærer Trond og assistentene Elise og Vidar vært ute ved garasjen i det nordøstlige hjørnet av skolen og laget ved.

Først ble det laget innkjøpsliste for utstyr, og deretter dro Sebastian og Trond til Felleskjøpet i Drammen og kjøpte inn vedsekker, sekkestabler, kappebukk vernebriller og hørselvern. Vedkløyver hadde vi fra før. Den er tidligere brukt på Tveter Gård, hvor de fem andre elevene er hver torsdag. Der har de friluftsliv og kafédrift. En liten oppbevaringsbod har vi også kjøpt inn og satt opp ved garasjen.

Vi starter torsdagen med å se på Supernytt. Det er viktig å være oppdatert på hva som skjer i verden. Deretter kler vi på oss uteklær og går til vedplassen. De tre elevene bytter på å kløyve ved og å putte den i sekk.

Fram til nå har vi laget hele 84 sekker med bjørkeved. Den er puttet i 60-literssekker. Nå ligger den på paller og venter på å bli tørr og ikke minst å bli solgt til skolens ansatte. Veden skal selges for kr 100,- per sekk. Vi skal også lage tennbriketter, så kombinasjonen ved og briketter må være en god kombinasjon til vinteren. 

Elevene har respondert utrolig godt på vedprosjektet. De samarbeider godt og står på fra start til slutt.