Ekskursjon

Geofagelevene har vært på sin første ekskursjon til Semsvann.

I geofag 1 har elevene vært på Semsvann og hatt årets første feltarbeid. Temaet for feltarbeidet var historisk geologi, relativ og absolutt aldersbestemmelse samt repetisjon av platetektonikk og bergartsbestemmelse fra geografifaget.

Ved å være i felt får elevene en anvendelse av kompetansemålene i faget på en mer tydelig måte.

Elevene var fornøyde med å komme ut og teste hva de hadde lært. Det var en fin start på skoledagen!