Politikk og menneskerettigheter

Klassen har hatt et lærerikt og inspirerende besøk av Amnesty Internasjonal.

Menneskerettigheter? Hva er det? Hvorfor skal vi være opptatt av det? Hvordan er situasjonen i verden i dag?

Onsdag 19.september hadde Politikk og menneskerettigheter klassen og lærer Aase besøk av Camilla Olsen fra Amnesty Internasjonal.  Vi har lært mye om menneskerettighetene i verden i dag med konkrete eksempler og ikke minst utfordret på hva som er brudd på menneskerettigheter og ikke.

Hvordan kan noen mennesker være villig til å gå i fengsel gang på gang, eller utsettes for tortur for å ytre seg, demonstrere, synge eller blogge? Badawi fra Saudi-Arabia er en blogger som ønsket debatt om samfunnet. Han ble dømt til 10 års fengsel og 1000 piskeslag.  Per i dag sitter han fremdeles i fengsel, men er ennå ikke blitt pisket.

En annen utfordringer er kvinners rettigheter internasjonalt. Teodora fra El Salvador fikk et dødfødt barn noen dager før termin.  Hun ble dømt til 30 år fengsel. Teodora ble sluppet ut etter 10 år. Det nytter å arbeide for menneskerettighetene!

I politikk og menneskerettigheter er Amnesty et eksempel på at en aktør som kan påvirke politiske beslutningsprosesser, legge press på myndigheter og være en paraply for oss som enkeltmenneskers mulighet til å påvirke verden. Det er statens oppgave å ivareta menneskerettighetene, men også vi har et ansvar. Vi kan alle bidra til å bekjempe brudd på menneskerettighet – f.eks gjennom å delta i Amnestys aksjoner.