Smittsom hjernehinnebetennelse

Vår skole har blitt invitert av Folkehelseinstituttet til å delta i en studie om Norsk Ungdoms Sårbarhet for Smittsom hjernehinnebetennelse, kalt NUSS-studien.

Smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom) er en sjelden, men veldig alvorlig sykdom som skyldes meningokokkbakterien. Ungdommer har økt risiko for denne sykdommen, men den kan i stor grad forebygges ved vaksinasjon. 

Asker vgs har blitt invitert av Folkehelseinstituttet til å delta i en studie om Norsk Ungdoms Sårbarhet for Smittsom hjernehinnebetennelse, kalt NUSS-studien, som skal undersøke hvor mange som har meningokokkbakterien i halsen og om immunforsvaret er i stand til å forhindre sykdommen. Trykk her for å lese Folkehelseinstituttets informasjonsskriv om studien eller se vedlagte PDF. Studien vil gjennomføres på skolen tirsdag 16.oktober 2018 og helsesykepleier Tone-Lise og miljøarbeider Tommy skal bidra til å gjennomføre studien på en god måte for de som velger å delta.

Hvis du er 16 år eller eldre, kan du selv samtykke til å delta ved å trykke på denne lenken https://skjema.uio.no/nusssamtykke16-19. Du logger inn ved hjelp av MinID.

Når du har samtykket trykker du på følgende lenke for å besvare spørreskjemaet https://skjema.uio.no/nusssporreskjema16-19.

Ungdom under 16 år må ha tillatelse fra foresatte for å delta i studien. Hvis du er under 16 år og ønsker å delta kan du/dere ta kontakt med skolen for å få tilsendt samtykkeskjema for foresatte.

Frist for påmelding til NUSS-studien er torsdag 13. september 2018.

Les mer om studien på https://www.fhi.no/studier/nuss-studien/.

Har du spørsmål ta kontakt med skolen eller Folkehelseinstituttet:

Sara Viksmoen Watle, overlege og stipendiat (telefon 21076906 eller e-post SaraSofieViksmoen.Watle@fhi.no), eller

Lisbeth Meyer Næss, seniorforsker og prosjektleder (telefon 21076526 eller e-post Lisbeth.Ness@fhi.no).