Naturvitenskapelige prosjekt MELT

Som eneste skole i Skandinavia er Asker vgs med på prestisjeprosjektet MELT. Elevene er med på å lage en realistisk tilstandsrapport om hvordan klimaforandringene påvirker isbreene i Antarktis og Arktis

IRIS' MELT-prosjekt (Monitoring the Environment, Learning for Tomorrow) bruker en kombinasjon av en karbondioksidkalkulator og jordobservasjonsdata for å gjøre det mulig for studenter å engasjere seg i klimaendringer.

IRIS med sitt hovedkvarter i England står for The Institute for Research in Schools og er en frivillig organisasjon som lager naturvitenskapelige praktiske forskningsprosjekter for skoleelever. Asker videregående skole er den eneste skolen fra Skandinavia som har fått muligheten til å delta på dette forskningsprosjektet.

Klasse 1STE og 15 skoleelever fra Forskerklubben i Asker har en aktiv rolle i MELT-prosjektet for å beskytte framtiden til planeten vår. Det er flere hundre elever fra hele Storbritannia og noen andre land som deltar i MELT-prosjektet.  

I første del av MELT-prosjekt samler elevene reelle data og beregner det totale karbonutslippet for hele skolen. Målet er å komme med kreative og gjennomførbare tiltak for å redusere skolens totale karbonutslipp. Neste år skal samme type data samles inn på nytt og nye beregninger skal foretas for å se om tiltakene har gitt en netto positiv effekt.

I del 2 har elever analysert reelle satellittbilder fra isene og isbreene Pine Island, og Twaites som ligger på Grønland. Elever har brukt det avanserte kartanalyseverktøyet QGIS for å lokalisere «Calving Front» på isbreene. Calving Front finner man ved å sammenlikne to bilder av samme isbre på to forskjellige tidspunkter. De har også beregnet «Migration Rate» for isbreene, noe som viser hvor mange meter per år isbreer skir ut mot havet. Dataene vi har analysert er allerede lastet opp på MELT-prosjekts database. Disse data er uten tvil verdifulle bidrag fra våre elever og de vil hjelpe til med å lage en up-to-date-oversikt over tilstanden til isbreene på Grønland.

Gjennom arbeidet med prosjektet har vi fått hjelp fra isbreforsker Dr. Anna E. Hogg og andre eksperter fra universitet i Leeds i England som tilbyr hjelp til skoleelever i dette prosjektet.

Vi er veldig glade og stolte av at våre elever har vært engasjerte i over en måned og gitt sine bidrag til dette forskningsprosjekt. Målet med MELT har vært å beskytte disse isbreene og å være med på å lage en realistisk tilstandsrapport om hvordan klimaforandringer påvirker isbreene i Antarktis og Arktis.

Les hos BBC: Artikkel som tar opp smelting av isene og isbreene i Antarktika og Arktis. 

Se video om MELT-prosjektet