Geofag 1 på tur

I våres dro 23 elever og to lærere til Island for å undersøke hvordan landet ble dannet.

Geofagelevene skulle jobbe med Prosjekt Island: utforsking av geofaglige forhold i en verdensdel, land eller område utenfor Skandinavia.

Dagene på Island bestod blant annet av feltarbeid på Reykjaneshalvøya og rundturen Den gyldne sirkel med besøk på Tingvellir, Geysir og Gulfoss og besøk i Den blå lagune.

Dag 1: Ankomst og besøk i den Blå Lagune.

Dag 2: Feltarbeidet på Reykjaneshalvøya gikk ut på å undersøke hvilke tektoniske krefter som har formet landskapet i området, kartlegge type vulkaner og forklare dannelsesmåte, utforske og forklare geotermiske områder hvor det kommer glovarm damp og kjemiske stoffer opp fra bakken, lete etter grunnvann og tolke et landskap som egentlig ikke skal finnes på Island.

Dag 3: På rundreisen i Den gyldne sirkel hadde elevene i oppgave å observere, analysere og vurdere hvordan landskapene har blitt til gjennom geofaglige prosesser. Ettersom jordas indre og dermed geotermiske prosesser direkte påvirker livet til islendingene, besøkte vi Hellisheidi geotermiske kraftverk på slutten av dag 2.

Dag 4: Hjemreise.

Kompetansemål som ble dekkett på turen:

  • planlegge og gjennomføre utforsking av geofaglige forhold i en verdensdel, land eller område utenfor Skandinavia, med og uten digitale verktøy, og presentere resultatene
  • forklare dannelsen av magmatiske og metamorfe bergarter ved å bruke teorien om platetektonikk
  • gjøre rede for dannelsen av sedimenter og sedimentære bergarter
  • forklare årsaker til jordskjelv, tsunamier og vulkanutbrudd ved å bruke teorien om platetektonikk
  • trekke ut og analysere informasjon fra forskjellige typer geofaglige kart, flybilder, radarplott og satellittbilder
  • innhente, bearbeide og presentere geofaglig informasjon ved bruk av digitale verktøy