Hva er «Forskerklubben i Asker»?

Forskerklubben er et tilbud til nysgjerrige og motiverte ungdomsskoleelever. Klubben møtes hver tirsdag ettermiddag på Asker vgs med Hossein Rostamzadeh som engasjert lærer.

Struktur og rammer: 
Forskerklubben er et gratis tilbud til nysgjerrige og motiverte elever som går i 9. og 10. klasse i Asker i skoleåret 2017-18. Elevene er i utgangspunktet over middels opptatt matematikk og naturfag og ønsker å lære mer om naturvitenskapene.

Per dags dato er det en gruppe på ca. 20-25 elever fra ungdomsskolene i Asker, som møtes på Asker vgs hver tirsdag fra kl. 16.00-17.30. Tilbudet skal vare hele skoleåret. Prosjektet er initiert og drives av den kompetente og engasjerte realfaglæreren Hossein Rostamzadeh som til daglig er lektor på Asker vgs. Prosjektmidlene kommer fra Asker kommune.

For å komme med i Forskerklubben, så måtte elevene sende en omfattende søknad. Det var ingen krav til toppkarakterer i realfagene, men nysgjerrighet, interesse og motivasjon var viktige søknadskriterier. Mer enn halvparten av elevene er jenter.

Målgruppen og motivasjon:
Forskerklubben vil fange to tettrelaterte elevgrupper i skolehverdagen. Den første gruppen er naturligvis elever med stort læringspotensial i realfag og matematikk som ikke får tilstrekkelig opplæringstilbud som er tilpasset deres kognitive behov og evner. Disse er elever legger man fort merke til i klasserommet og ellers i andre læringssammenhenger.

Den andre gruppen er elever med stor interesse for realfag og matematikk som ikke nødvendigvis faller innen samme kategori i gruppe 1. Denne gruppen er som regel en mye større elevgruppe i norske skoler.  Majoriteten av dem kan godt utvikle seg til å bli en elev med stort læringspotensial og spesielt talent innen realfag/matematikk hvis de blir tatt vare på via et eget tilpasset opplæringstilbud som gir dem rom for å fordype seg i det de er interessert i. Denne gruppen er «skjulte og innadvendte varianten» av elever med stort læringspotensial i realfag og matematikk.

Hovedfilosofi og hensikt:
Forskerklubben er et gjennomtenkt konsept med hovedformål å skape en reell møte- og læringsarena for ungdomsskoleelever med stort læringspotensial /stor interesse innen alle realfagene og matematikk. Et sted med høyere intellektuelt tak.

Innhold:
I forskerklubben veiledes og oppmuntres elever til å drive seriøs forskning innen realfagene og matematikk. Der blir forskning innen naturvitenskap og matematikk bevisst dyrket fram slik at disse elevene blir stolte av å drive sin særinteresse, enn snarere, å holde den skjult for andre.

Aktivitetene i forskerklubben kan deles i to kategorier. I kategori 1-aktiviteter lærer elevene om matematisk modellering som en grunnleggende arbeidsmetode i alle naturvitenskapene ved å anvende den på enkelte naturfenomener i praksis. I Kategori 2 aktiviteter jobber elevene med forskningstema/problemstillinger de selv viser spesiell interesse for.

Uansett hvilken kategori arbeid de utfører, blir hele arbeidsprosessen og eksperimenter, resultater, funn, osv. tatt vare på i form av egne logg, bilder, videomateriell, og skriftlige rapporter. Utvalgte arbeid skal publiseres på egen nettside (under oppbygging).

Forskerklubben har vist seg å være en stor suksess blant elevene og deres foresatte. Alle ønsker at prosjektet skal fortsette neste skoleår, men dette er foreløpig uklart.