God sommer!

I uke 28, 29, 30 er skolen stengt. Kontaktpersonen i sommerukene er Inger-Grethe Solstad, inger-grethe.solstad@asker.vgs.no eller på mobil 90765623.