Hilsen fra rektor

Informasjon om de siste ukene av skoleåret.

 
Skoleåret går mot slutten. Fra og med uke 24 gjennomfører vi en tilnærmet normal skoledag for Vg1 og Vg2, mens for Vg3 er det kun oppmøte til opplæringen i forbindelse med vurderinger etter avtale med faglærere. 
 
Nå i juni skulle vi hatt siste innspurt frem mot muntlig- og muntligpraktisk eksamen – en eksamensform som mange ofte opplever at de mestrer godt og lykkes med.  Denne muligheten fikk vi ikke i år. Isteden er det nå innspurt mot standpunktkarakter som gjelder. Visjonen vår om at vi sammen skaper kompetanse for fremtiden er styrende også i dette arbeidet – lærerne er opptatt av å vite hva elevene kan og har lært og vi vil gi den enkelte elev opplevelsen av mestring gjennom disse vurderingsmulighetene som nå skapes på slutten av skoleåret. Vi ønsker også å gi elevene en gode skoledager og et trygt og godt miljø nå de siste skoledagene.
 
Det er helt klart at digital skole og delvis åpning av skolen har vært en krevende tid for både elever og lærere.  Nå ønsker vi å avslutte skoleåret til alles beste, samtidig som vi ser frem til en etterlengtet ferie!  
 
Den 17. juni skal Vg1 og Vg2 på tur med kontaktlæreren og den 19. juni har klassene sosiale samlinger i klasserommene sine. Den 18. juni er alle Vg3-elever invitert til Asker konferansesenter til en høytidelig avslutningsseremoni med taler og underholdning og klassevise takketaler og applaus. Det unormale er at nærmeste familie ikke kan være til stede, dette på grunn av smitterestriksjoner.  Arrangementet vil derfor bli streamet slik at alle som ønsker det kan følge avslutningen i eget hjem.
 
Vi ønsker vel møtt til de siste skoleukene. Vi gleder oss over å se elevene våre i klasserommene igjen.