Standpunktkarakterer - publisering og klagerutiner

Karakterene publiseres i VIS 13. juni (Vg3) og 21. juni (Vg1 og Vg2)

Karakterene publiseres i VIS 13. juni (Vg3) og 21. juni (Vg1 og Vg2)

  • Karakterene publiseres i VIS. Du får dem ikke utdelt på papir. Du finner karakterene ved å klikke på vurderinger og hvert fag.
  • Foresatte til elever under 18 år kun kan se karakterene i VIS gjennom sin foresattetilgang. Hvis foresatte ikke har tilgang, må de ta kontakt med skolen på askervgs@viken.no
  • Dersom du vurderer å klage bør du kontakte faglærer så fort som mulig for å få en begrunnelse for vurderingen.
  • Hvis du etter å ha mottatt faglærers begrunnelse ønsker å gå videre med klagen må du fylle ut et eget standard klageskjema som du finner på lenken nedenfor.
  • Klagen skal sendes til skolen snarest og senest innen 10.dager etter at karakterene er publisert. For VG3-elever som ønsker å få hurtigbehandlet klagen, må klagen leveres innen 16.juni.
  • Klagen må sendes på mail til askervgs@viken.no. Dersom du ikke mottar en bekreftelse samme dag må du ringe skolen på 66907240.

For klageskjema og mer informasjon, se:
https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/klage/klage-pa-karakter-akershus