Informasjon om gjenåpnet skole

Asker videregående skole er gradvis åpen for undervisning med fysisk tilstedeværelse.

I tråd med smittevernveilederen som gjelder for videregående skoler gjennomføres ikke ordinære skoledager for hele eller deler av trinnene samtidig. Det begrensede omfanget med fysisk oppmøte disse første ukene vil forhåpentligvis også gi ro rundt vurderingssituasjonene på skolen og sørge for gode arbeidsbetingelser for fortsatt opplæring på de digitale flatene.

Det vil derfor fortsatt være mest av den digitale opplæringen hjemmefra. Dette virker det som både elever og lærere er tilfreds med. Gruppene deles på to klasserom og det virker som det går greit at læreren går imellom disse to rommene og underviser begge gruppene, selv om det nok er litt mer krevende både for lærere og elever. Når de største vurderingene er unnagjort, vil det bli mulig med et større omfang med fysisk oppmøte og en litt annen skolehverdag.

Informasjon om fysisk oppmøte finnes i timeplanen i VIS markert med «fysisk på skolen» for de øktene som skal gjennomføres på skolen. Heldagsprøvene er ikke markert slik, for de skal uansett gjennomføres på skolen. Læreren sender også ut en melding til gruppen om hvor man skal møte, hvilken inngang man skal bruke og hva man skal ha med seg til økten, så hvis man ikke har fått en slik melding, må man sjekke opp om man har forstått timeplanen sin riktig med tanke på oppmøte. Foresatte kan følge med på kalenderen på hjemmesiden. Noen dager vil gjennomføres slik at det blir litt undervisning på skolen og litt hjemmefra. Da har vi forståelse for at noen har litt reisevei og kanskje må ta buss slik at man ikke rekker alt av det som står på timeplanen for den dagen. Vi vil også hilse fra Ruter og si at elevene er velkomne til å ta buss, men at de må forholde seg til smittevernsbestemmelsene når de reiser med bussen. Dette ser de på plakater og oppslag i bussen.

17. mai
På nasjonaldagen har vi pleid å gå i tog rundt Skaugum under vår flotte skolefane. I år blir det annerledes. Særlig for årets russekull er det ekstra leit at nasjonaldagen ikke kan feires slik vi er vant til. Vi minner om at myndighetene har åpnet for at grupper på inntil 20 kan møtes, men helst utendørs. Vi er klar over at begrensningene som myndighetene setter av hensyn til smittevernet, kan føre til at noen opplever å bli holdt utenfor. Det er ikke alle hus og hager som er store nok til slike grupper med tanke på smittevernmessig avstand. Vi oppfordrer derfor alle til å ha omsorg og omtanke for hverandre i forbindelse med sosiale sammenkomster. Foresatte må gjerne hjelpe til med dialog med ungdommene og forsøke å finne gode løsninger sammen i tillegg til å være tilstede og tilgjengelig når ungdommene samles.  

Standpunkt og frister
Standpunkt offentliggjøres 13. juni for Vg3 og 20. juni for Vg1 og Vg2. Klagefrist for hurtigbehandling av klage på standpunkt er 16. juni for Vg3. Normal klagefrist er ellers ti dager etter offentliggjøring av karakterene.

Siste skoledag er 23. juni.

Skoleslutt
Vi jobber også med å finne god alternative løsninger for avslutning på skoleåret for alle elevene. Vi har pleid å ha elevrådets sommerdag og mange morsomme og nyttige læringsøkter. Det tror vi ikke blir like lett å få til i år. Vi jobber også med å finne en alternativ form for høytidelig seremoni for avgangselevene våre der familiene kan feire at avgangselevene er ferdig med 13 års skolegang. Vi kommer tilbake til flere detaljer når vi har dette klart, men for avgangselevene er det fint om dere inntil videre ikke lager for mange avtaler kveldene i uke 25.

Gjenåpnet skole fra og med 12. mai – våre rutiner:

Asker vgs er åpen for fysisk tilstedeværelse for følgende aktiviteter i mai:

 • Heldagsprøver
 • Undervisningsøkter i prioriterte praktiske fag
 • Annen undervisning i et begrenset omfang særlig tilknyttet vurderingssituasjoner 

For de fleste aktiviteter vil vi fortsette digital hjemmeskole etter timeplanen. Eventuelt fravær skal fremdeles meldes til faglærer av elever over 18 år eller foresatte til elever under 18 år. Hvor mye den enkelte elev skal møte fysisk på skolen, vil variere. Se timeplanen i VIS og oppslag og kalender på skolens hjemmeside. 

Spesielle bestemmelser for den nye skolehverdagen i tråd med smittevernveilederen:

Heldagsprøver:

 • Faglærer er tilstede på skolen mens heldagsprøven pågår, og det gis anledning til å stille spørsmål felles i klassen etter at prøven har startet.
 • Faglærer har ikke anledning til å veilede en til en og ingen individuelle samtaler vil gis.
 • Lesehjelp og andre tilrettelegginger gis som søkt om i VIS.

Fysiske opplæringsøkter:

 • I noen tilfeller vil du ha både fysiske og digitale aktiviteter på timeplanen samme dag. Vi forsøker å tilrettelegge så godt som mulig med tanke på reisevei og logistikk.
 • Du får informasjon fra faglærer før hver økt hvor og når du skal møte og hva du skal ha med deg.

Du skal ikke møte på skolen hvis:

 • du har luftveissymptomer
 • du har bekreftet covid-19, koronavirus
 • du er i nærkontakt med person med bekreftet covid-19
 • du er i risikogruppe som frarådes å møte på skolen (se veileder under)

For mer informasjon – se her: Smittevernveileder

Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon eller karantene og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet. Dersom covid-19 blir påvist blant elever eller ansatte, kan kommuneoverlegen stenge skolen for fysisk undervisning. Beskjed om dette gis via skolens sms-varslingssystem og faglærere som er satt opp med fysisk undervisning vil gi beskjed til sine elever.

Smitteverntiltak
Som et smitteverntiltak vil elevene kun være sammen omtrent 15 elever i klasserommet i tillegg til læreren. Vi forsøker så langt det er mulig å sørge for at det kun er én gruppering (kohort) i løpet av den samme skoledagen. Elevene får beskjed av faglæreren om når og hvordan de skal møte på skolen og hvilke regler som gjelder mens de er på skolen. Smitteverntiltakene skal følges av alle som er på skolen slik at vi minimerer smitterisiko. Om noen ikke følger tiltakene, kan det føre til anmerkninger og/ eller bortvisning fra skolen.

Skolen iverksetter smittereduserende tiltak som følger:

 • Plakater med påminnelser er plassert på vegger og gulv i hele skolebygget.
 • Innganger og toaletter er merket med informasjon om smittereduserende tiltak.
 • Alle klasserom som er i bruk, klareres av renholdsavdelingen mellom hver kohort med hensyn til overflatedesinfeksjon.
 • Elevene skal kun være på skolen i sitt tildelte område og ikke bruke kantina eller være i biblioteket. Tildelt inngang skal benyttes både inn og ut av skolebygget.
 • Lærer som har ansvar for økten er også ansvarlig for å gå igjennom smitteverntiltakene ved oppstart av økten samt påminnelse om og gjennomføring av hygienetiltak. Dette gjelder uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus.
 • Når undervisningen er ferdig, forlates skolen.
 • Kantinen er stengt og all mat og drikke må medbringes til skolen.
 • Besøk i resepsjon, IKT-kontor og bibliotek kan gjøres etter forhåndsavtale. Se skolens hjemmeside under digital support for kontaktinfo.
 • Vi oppfordrer elever og ansatte til å unngå offentlig transport til skolen. Elever som kan kjøre bil, har anledning til å gjøre dette uten å ha parkeringsbevis.
 • Det er ikke nødvendig med spesielt smittevernutstyr.

Håndvask
Håndvask skal gjennomføres med lunkent vann og flytende såpe i minst 20 sekunder. Hendene tørkes deretter med engangs papirhåndklær. Håndsmykker og ringer bør unngås. Håndvask gjennomføres slik i forbindelse med skoledagen:

 • før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
 • når man kommer til skolen
 • etter hosting/nysing
 • etter toalettbesøk
 • før og etter måltider
 • ved synlig skitne hender

Alternativt bruk hånddesinfeksjon der det ikke er mulig å vaske seg

Hostehygiene

 • Tørkepapir er tilgjengelig ved toalett eller i klasserom.
 • Har man ikke tørkepapir tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når man hoster eller 
 • Unngå å røre ved ansiktet eller øynene.

Hold avstand til hverandre (1 meter) i klasserom og fellesarealer

 • I klasserom/lab/gymsal brukes tildelt arbeidsplass/pult.
 • Hold avstand også i pausene.
 • Unngå trengsel ved oppstart og avslutning av økten.

Renhold

 • Alle klasserom klareres av renholdsavdelingen i tråd med smittevernreglene før de tas i bruk av en ny gruppe.
 • Toaletter og overflater som mange er i kontakt med daglig, rengjøres oftere enn vanlig.
 • Ved bruk av felles utstyr må dette vaskes med desinfeksjonsmiddel/ klorin-spray og tørkes av med papir etter bruk.
 • Elever må etter gjennomført undervisning tørke av utstyr som er brukt i undervisningen.

NB! SE SVARSKJEMA UNDER

Frist på å svare 12. mai for alle elever:

Jeg har lest og forstått smitteverntiltakene og skal følge disse når jeg er på skolen. Jeg er innforstått med at jeg ikke skal møte på skolen hvis jeg ikke er frisk.

SVAR HER: BEKREFTELSE