Til foresatte til elever i avgangskullet på Asker vgs

Koronautbruddet gjør at det er noen viktige endringer for avgangselevene.

Denne informasjonen går til deg som er foresatt til elev i avgangskullet.

Koronautbruddet gjør at det er noen viktige endringer for avgangselevene:

 • Kunnskapsdepartementet har bestemt at alle eksamener – både skriftlige og muntlige avlyses.
 • Heldagsprøvene er flyttet til lenger ut i mai for å sikre en god standpunktvurdering. For at lærerne skal få et godt nok grunnlag for å sette karakter, er både elevenes deltakelse og innlevering av oppgaver viktig i perioden som kommer.
 • Skoledagene resten av våren: Det er enda ikke fastsatt noen dato for en gradvis åpning av skolen igjen. Rektor vil informere om åpning av skolen så fort dette er klart fra myndighetene.
 • Slutten av skoleåret: Siden muntlig eksamen er avlyst, vil planen for skoledagene for avgangselevene endres. Hvordan disse blir, kommer vi tilbake til.
 • Avgangsseremonien som var planlagt for hele kullet er avlyst og vi ser på alternative løsninger for markeringen.

Se mer om hvilke konsekvenser koronasituasjonen får for resten av skoleåret her:
https://www.asker.vgs.no/aktuelt/nyhetsarkiv/?article_id=102767

Russefeiring:.

Det er en klar forventning til russen om at all russ ved skolen overholder myndighetenes smittevernbestemmelser også ved russefeiring. Det innebærer at man ikke møtes i større grupper og at man opprettholder avstand og har god hånd- og hostehygiene.

Russestyret har hatt møter med politiet og fått tydelig beskjed om at smittevernbestemmelsene skal overholdes og at man også skal rette seg etter politiets pålegg på vanlig måte slik som politiet forklarte i møtet de hadde med russen i høst.

Vi er klar over at mange er lei seg for at russetiden ikke ble som forventet og vi vet at denne frustrasjonen har kommet til utløp som negative ytringer blant annet på sosiale medier. Det er ikke akseptabelt å sende slike meldinger til eller om noen og dette må alle avstå fra.

Russestyret informerer gjennom russens facebookgruppe om knuteregler og rammer for russefeiring som går an å gjennomføre ut fra smittevernbestemmelsene. Vi oppfordrer til dugnadsånd også for russen og forventer at markering av russetid gjøres innenfor gode og trygge rammer.

Vi er avhengig av et godt samarbeid med foresatte for å hjelpe russen til å overholde smittevernbestemmelsene. Skolens oppfordring til foresatte er derfor dette:

 • Snakk med ungdommen om russetiden
 • Lag klare avtaler med russen. Hvis russen avtaler å møtes et sted - kjør ungdommen din dit han/ hun skal og se gjerne innom i løpet av kvelden for å se situasjonen an. Hold deg edru og avtal henting.
 • Våg å være tydelig og våg å sette rammer som du kanskje ellers ikke ville satt hvis ikke vi hadde vært i denne spesielle krisesituasjonen. Det er en annerledes tid vi lever i nå. Minn din russ om at det er en nasjonal dugnad vi er med på.
 • Hjelp russeungdommene med tilrettelegging for alternative samlinger i mindre grupper eller oppfordre til digitale møter (som også er en knuteregel).
 • Varsle kontaktlærer eller miljøarbeider og snakk med ungdommen din i disse tilfellene:
  • hvis du tror din ungdom er utsatt for eller vet om noen som er utsatt for negative ytringer på sosiale medier knyttet til russefeiring
  • hvis du mistenker at din ungdom selv skriver negative ytringer på sosiale medier
  • hvis du er bekymret for et høyt frustrasjonsnivå hos din ungdom knyttet til russefeiring eller andre ting som skolen bær involveres i

Vi vet at det kan være vanskelig å få ungdommen i tale. Helsesykepleier Tone-Lises råd til foresatte er å ta en kjøretur eller gå en tur med ungdommen for å få en god samtale.

Vi minner igjen om at hjemmesiden til enhver tid er oppdatert med informasjon om koronatiltak, organisering av undervisningen og andre relevante nyheter.

Vi kommer tilbake med mer informasjon via vårt sms-varslingssystem.

Med vennlig hilsen
Cathrine K. Zandjani
rektor