Avlysning av eksamen - hvordan påvirker det deg?

Koronautbruddet gjør at regjeringen har valgt å avlyse alle eksamener for elevene i videregående skole denne våren. Her er noen spørsmål og svar.

Hva med vitnemål og søking til høyere utdanning?

  • Elevene får fullverdig vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fagene for å få vitnemål.

Hva med privatisteksamen?

  • Regjeringen har gitt beskjed om at fylkeskommunene skal prioritere privatisteksamen og Viken fylkeskommune jobber med å finne løsninger for  dette.

Hva gjøres med heldagsprøvene?

  • Heldagsprøvene er flyttet til senere i terminen.
    Dette gjør vi for å:
  • Gi bedre tid til underveisvurdering og skaffe et bredt vurderingsgrunnlag.
  • Elevene melder at de på grunn av digital hjemmeskole trenger mer tid til å forberede seg til heldagsprøver.
  • Ny heldagsprøveplan (se ellers skolens vurderingsplan).

Se ellers: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/avlyser-muntlig-eksamen-i-videregaende-skole/id2698415/

Hva med standpunktkarakterer?
Standpunktkarakterer settes på vanlig måte og skal gi informasjon om kompetanse til eleven ved avslutningen av opplæringen. For at lærerne skal få et godt nok grunnlag for å sette karakter, er både elevenes deltakelse og innlevering av oppgaver viktig i perioden som kommer.