Asker vgs stengt for ordinær undervisning

Fra og med fredag 13. mars og frem til påske blir det gitt digital undervisning til elevene.

For å redusere smitteutbredelsen av korona blir det fra og med fredag 13. mars ingen klasseromsundervisning på Asker vgs. Ledelse og lærere gjennomfører digital undervisning frem til påske, noe de hadde forberedt siden fellesmøte på tirsdag med alle lærerne tilstede.

Elevene reagerte på beskjeden om hjemmeundervisning på forskjellig vis. Noen synes det var greit å slippe vanlige skoledager, men mange elever var bekymret. De mente at de ville komme til å savne klassekamerater og det sosiale miljøet på skolen. Alle elever fikk beskjed om å ta med seg pc og lærebøker hjem for å gjennomføre en annerledes og digital skolehverdag framover nå. 

Vi ønsker både elever og lærere lykke til i ukene fremover.