Koronasituasjonen: ikke ordinær undervisning fom fredag 13. mars

Digital opplæring på de videregående skolene frem til påske

Vi er inne i en situasjon nå som krever en nasjonal dugnad for å redusere smitteutbredelsen av korona. Derfor tar Viken fylkeskommune nye grep og fra og med i morgen fredag 13. mars flyttes all opplæring på de videregående skolene over på digitale arenaer. Elevene skal dermed ikke møte fysisk på skolen frem til påske, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen.

Det vil være en minimumsbemanning av ledere og ansatte på skolen. Bygningene stenges ikke, og det understrekes at de ansatte ikke permitteres. De skal jobbe med å gi alternativ, digital opplæring til elevene, enten fra skolen eller fra hjemmekontor.

Grepet innebærer også at arrangementer på skolen etter arbeidstid avlyses.  

- Vi jobber nå intenst med å hjelpe skolene i å legge til rette for digital opplæring, slik at vi skal kunne gi en forsvarlig opplæring i denne perioden. Alle våre skoler har systemer som ivaretar en forsvarlig opplæring over lengre perioden også digitalt, sier Ingebrigtsen.

- Vi er i en situasjon der elever, ansatte og foresatte er bekymret for utviklingen av koronasituasjonen. Vårt mål er å begrense og bremse smittespredningen. Dette er nå jobb nummer en for oss alle, understreker Ingebrigtsen.

Se mer om hvordan Viken fylkeskommune følger koronasituasjonen

 

 

Koronaviruset: Viktig info om endringer i anbefalinger om karantene

Helsedirektoratet utvidet lørdag 7. mars anbefalingen om hvem som bør holde seg hjemme, til å gjelde alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Listen over disse områdene er nå oppdatert og utvidet. Asker videregående skole i samråd med Viken fylkeskommune ber ansatte og elever som kommer inn under denne kategorien om å holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst – uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

Asker videregående skole følger med det opp folkehelsemyndighetenes tiltak for å bidra til at smitterisikoen tas ytterligere ned, av hensyn til sårbare grupper.

Anbefalingen omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport og unngå andre steder der man lett kommer nær andre. Anbefalingen har også tilbakevirkende kraft. Det betyr at alle som har kommet hjem fra områder med vedvarende smitte i løpet av de siste fjorten dagene, bør holde seg hjemme til det har gått fjorten dager etter hjemkomst.

Se oppdatert liste over områder med vedvarende smitte på www.fhi.no .

Vi ber om at fravær på grunn av slik karantene meldes snarest mulig, slik:

Elever skal melde fra til sin kontaktlærer eller ringe skolens kontor på 66 90 72 40

Ansatte melder sin personalansvarlig og skolens kontor.

Friske elever eller ansatte i karantene

 • Friske elever som nå bes om å gå i karantene vil få et alternativt undervisningsopplegg de dagene de må være hjemme. Vurderingsarbeid skal også så langt det lar seg gjøre gjennomføres med tilrettelegginger for elever i karantene.
 • For regler om fraværsreglement og fraværsføring, se skolens hjemmeside og https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fravarsgrensen-endres-som-folger-av-koronaviruset/id2692354/
 • Friske ansatte uten symptomer på smitte opprettholder så normal arbeidssituasjon som mulig.

Hold deg oppdatert:

Vi oppfordrer igjen alle til å holde seg løpende oppdatert om helsemyndighetenes anbefalinger, råd og føringer på Folkehelseinstituttets hjemmeside www.fhi.no

Det er denne informasjonen Viken fylkeskommune hele tiden legger til grunn for sine vurderinger. Se også spørsmål og svar på - https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/sporsmal-og-svar-om-koronaviruset-og-sykdommen-covid-19

For spørsmål ta kontakt med rektor på mobil 90610140.

Råd til elever og ansatte:

 • Helsedirektoratet ber alle om å være nøye med personlig hygiene og fraråder nå personer om å håndhilse. 
 • Ha med papirlommetørkle og antibac i veske/ sekk og gjør det til en vane å bruke ved behov   

Skolen har følgende smittebegrensende tiltak:

 • Helsedirektoratets plakater om smittebegrensende vaner henger på skolen og ligger på skolens hjemmeside
 • Såpe på toaletter etterfylles hver dag og elever og ansatte oppfordres til å vaske hendene jevnlig
 • Antibac er plassert ut i alle klasserom

Hva hvis du blir syk/ får symptomer/ mistenker at du er utsatt for smitte?

 • Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.
 • Ta kontakt med kontaktlærer eller ring skolens kontor på 66 90 72 40
 • Hold deg hjemme til helsetilstanden din er vurdert og du har fått råd om hva du skal gjøre videre av helsepersonell.